Løse Konflikt-regnearket

Oppdatert: 1/1/2020
Løse Konflikt-regnearket
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Conflict Resolution Lesson Plans

Konflikthåndtering og Oppløsning

Leksjonsplaner av Patrick Healey

Konflikt er en del av mellommenneskelige forhold og er dessverre uunngåelig. Vi tenker kanskje på en verbal kamp med noen vi bryr oss om som en konflikt. Selv om dette er sant, sees konflikt også i andre aspekter av livet foruten samhandling med miljøet og oss selv. Det oppleves vanligvis hver dag, selv om det er minimalt, så det kan gå upåaktet hen til det er noe større. For å være en vellykket person i dagens samfunn, trenger studentene å kunne reagere på konflikter effektivt.


Konflikthåndtering og Oppløsning

Storyboard Tekst

 • Navn Dato
 • Konfliktløsning
 • Eksempel Ord / setninger
 • Eksempel Ord / setninger
 • Veibeskrivelse: Beskriv hver av måtene å løse konflikter på og gi eksempler på setninger eller ord som kan brukes med den metoden.
 • Lytter til å forstå
 • Finn en felles interesse
 • Gå videre
 • Eksempel Ord / setninger
 • Person til person
 • Eksempel Ord / setninger
 • Eksempel Ord / setninger
 • Aldri anta