Næringskjeder

Lag et Storyboard
Kopier dette storyboardet
Næringskjeder
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Leksjonsplaner for Drivhusgasser

Modellering i Science med Storyboard That

Av Oliver Smith

Modellering lar oss lage vår egen følelse av hva og hvorfor noe skjer. Konseptuelle modeller er delte og eksplisitte representasjoner eller analogier av fenomener og brukes av forskere for å hjelpe dem å forstå verden rundt oss. Engasjer elevene med ferdiglagde aktiviteter på Storyboard That.


Leksjonsplaner for Næringskjeden

Næringskjeder og Webs

Av Oliver Smith

Alle levende ting trenger næring. Noen organismer, som planter, skaper sine egne gjennom fotosyntese; andre får i seg næring ved å konsumere andre levende ting. Disse aktivitetene vil hjelpe elevene å lage næringskjeder og forstå hvordan de er annerledes enn næringsnett.
Matkjeder

Storyboard Beskrivelse

Matnett

Storyboard Tekst

 • Planteplankton
 • Caridean Reker
 • Dyreplankton
 • Torsk
 • Musling
 • Laughing Mull
 • Jonah Krabbe
 • Limpet
 • Amerikansk Hummer
 • Tang
 • Whelk

Bilde~~POS=TRUNC Tilskrivelser

Over 30 millioner storyboards opprettet