Onset Rime: Beginning Sounds

Onset Rime: Beginning Sounds
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Fonologiske Bevisstgjøringsaktiviteter

Fonologisk Bevissthet

Leksjonsplaner av Lauren Ayube

Fonologisk bevissthet er et paraplybegrep som inkluderer mange ferdigheter og begreper som har å gjøre med individuelle lyder, eller fonemer , i talte ord. Det er evnen til å gjenkjenne og manipulere disse lydene, og er grunnlaget for å lære å lese; uten disse ferdighetene kan det oppstå mulige leseproblemer i ung alder.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

Onset Rime er en del av fonologisk bevissthet. Studentene kan dra begynnelyder til riktig sted! Tilpass dette regnearket!

Storyboard Tekst

 •   
 • sw
 • fl
 • gl
 • p
 • h
 • d
 • im
 • ue
 • Onset-Rime Practice
 • en
 • og
 • ag
 • at
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family