Rhyming Words Activity

Rhyming Words Activity
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Fonologiske Bevisstgjøringsaktiviteter

Fonologisk Bevissthet

Leksjonsplaner av Lauren Ayube

Fonologisk bevissthet er et paraplybegrep som inkluderer mange ferdigheter og begreper som har å gjøre med individuelle lyder, eller fonemer , i talte ord. Det er evnen til å gjenkjenne og manipulere disse lydene, og er grunnlaget for å lære å lese; uten disse ferdighetene kan det oppstå mulige leseproblemer i ung alder.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

Rhyme er en annen del av fonologisk bevissthet. Studentene kan identifisere rimord ved å dra kunst inn i cellene de tilhører

Storyboard Tekst

 • Dra for å rime WORD
 • CAT
 • HUS
 • RETT
 • RUG
 • LOGG
 • REV
 • STJERNE
 • KAKE
 • GAL
 • RED
 • BÅT
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family