Sammenligning av Grafer

Sammenligning av Grafer
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Leksjonsplaner for Bevegelse

Bevegelse og Kinematikk

Av Oliver Smith

Bevegelse har blitt studert av forskere i årtusener. Å bruke visuelle hjelpemidler til å introdusere disse konseptene gjør det lettere for studentene å få en solid forståelse og grunnlag i kinematikk som kan hjelpe dem i en rekke andre aktiviteter og bransjer!
Bevegelse

Storyboard Beskrivelse

Fordelingstid Grafer Vs. Hastighetstidsgrafer

Storyboard Tekst

 • Akselerasjon (Positiv akselerasjon)
 • EKSEMPEL SITUASJON
 • 
 • Forskyvning (m)
 • FORSKYVNINGSTIDSGRAF
 • Hastighet (m / s)
 • HASTIGHETSTIDSGRAF
 • Konstant Hastighet
 • Forskyvning (m)
 • 
 • Tid (er)
 • Hastighet (m / s)
 • Tid (er)
 • Retardasjon (Negativ akselerasjon)
 • 
 • Forskyvning (m)
 • Tid (er)
 • Hastighet (m / s)
 • Tid (er)
 • Tid (er)
 • Tid (er)
Over 25 millioner storyboards laget
Storyboard That Family