Spesialisert Cells Vocabulary

Oppdatert: 12/26/2017
Spesialisert Cells Vocabulary
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Specialized Cells Lesson Plans

Spesialiserte Celler

Av Oliver Smith

Celler er byggesteinene til alle levende ting. Menneskekroppen inneholder hundre av forskjellige typer celler som hver tjener et annet formål. Hver celle har tilpasninger som lar den fungere effektivt innenfor levende ting. Når elevene har mestret grunnleggende celler, bør de gå videre til spesialiserte celler og deres spesifikke funksjoner. Følgende aktiviteter er ment å hjelpe elevene å skille mellom spesialiserte celler gjennom visuelle hjelpemidler og ordforråd!


Spesialiserte Celler

Storyboard Beskrivelse

Spesialisert Cells Vocabulary

Storyboard Tekst

 • CILIA
 • FLAGELLEN
 • OVERFLATEAREAL
 • Cilia er små, hårlignende deler av en celle som finnes i cellene som fôr luftrøret. De beveger seg til å feie slim og smuss vekk fra lungene.
 • Et flagellum er en pisklignende hale som gjør at enkelte celler kan bevege seg.
 • Overflateareal er mengden areal på utsiden av en form, ofte målt i m2.
 • HAPLOID
 • Spesialiserte Celler Ordforråd
 • DENDRITT
 • En haploid kjerne er en kjerne som bare inneholder et enkelt sett med kromosomer som ikke er parret. Dette er halvparten av antall kromosomer som en vanlig celle.
 • En dendrit er en gren på enden av en nervecelle som kobles til andre celler.