Stavelsesortering

Stavelsesortering
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Fonologiske Bevisstgjøringsaktiviteter

Fonologisk Bevissthet

Leksjonsplaner av Lauren Ayube

Fonologisk bevissthet er et paraplybegrep som inkluderer mange ferdigheter og begreper som har å gjøre med individuelle lyder, eller fonemer , i talte ord. Det er evnen til å gjenkjenne og manipulere disse lydene, og er grunnlaget for å lære å lese; uten disse ferdighetene kan det oppstå mulige leseproblemer i ung alder.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

I denne fonologiske bevissthetsaktiviteten kan studentene sortere stavelser i riktig kolonne. Tilpass som ønsket!

Storyboard Tekst

 •      
 • Zebra
 • Apple
 • Cake
 • Piano
 • Ring
 • Book
 • Rabbit
 • Pizza
 • Umbrella
 • Sun
 • Butterfly
 • Elephant
 • 1 Syllable
 • 1 tap!
 • 2 Syllables
 • 2 taps!
 • 3 Syllables
 • 3 taps!
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family