Red Monkeys in Vans Use Xray Glasses

Oppdatert: 4/17/2019
Red Monkeys in Vans Use Xray Glasses
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Electromagnetic Spectrum Lesson Plans

Elektromagnetisk Spektrum

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Det elektromagnetiske spekteret, eller EM-spekteret, er rundt oss. Lyset vi bruker for å se, mikrobølgene som lar oss bruke celletelefonene våre, radiobølgene som brukes til å kringkaste musikk til bilene våre, og gammastrålene som brukes til å behandle kreft, er alle de samme bølgene som bare varierer med bølgelengde og frekvens. EM-spekteret har vidtrekkende bruksområder som har endret måten vi lever på. Men ved siden av dette har de også noen farer. Gamma-stråler har for eksempel mest energi og kan forårsake kreft, men det er nok av andre typer stråling som kan skade mennesker. Aktivitetene i denne guiden vil hjelpe studentene til å mestre de forskjellige typer stråling i EM-spekteret.


Elektromagnetisk Spektrum

Storyboard Beskrivelse

Red Monkeys in Vans Use Xray Glasses - This Mnemonic for the EM Spectrum will help students remember the order of the spectrum!