Velocity and Acceleration

Velocity and Acceleration
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Leksjonsplaner for Bevegelse

Bevegelse og Kinematikk

Av Oliver Smith

Bevegelse har blitt studert av forskere i årtusener. Å bruke visuelle hjelpemidler til å introdusere disse konseptene gjør det lettere for studentene å få en solid forståelse og grunnlag i kinematikk som kan hjelpe dem i en rekke andre aktiviteter og bransjer!
Bevegelse

Storyboard Beskrivelse

Velocity and Acceleration Visualization

Storyboard Tekst

 • ACCELERATION AND VELOCITY IN THE SAME DIRECTION
 • Velocity Vector
 • Acceleration Vector
 • Not to scale.
 • ZERO ACCELERATION
 • Velocity Vector Velocity Vector
 • Acceleration Vector Acceleration Vector
 • Not to scale.
 • STOP
 • STOP
 • ACCELERATION AND VELOCITY IN OPPOSITE DIRECTIONS
 • Velocity Vector Velocity Vector
 • Acceleration Vector Acceleration Vector
 • Not to scale.
 • STOP
 • STOP
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family