TPCASTT Template

TPCASTT Template
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
TPCASTT Akronym for Litterær Analyse

TPCASTT Poetry Analysis

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

Å lære elevene å se på et dikt med en operasjonsrekkefølge i tankene gir dem et rammeverk for å starte analysen. TPCASTT står for tittel, parafrase, konnotasjon, holdning/tone, skift, tittel, tema. Denne metoden er flott for å starte elevene med å lese og konkludere med lite hjelp fra instruktøren. Bruk noen eller alle aktivitetene i denne undervisningsveiledningen for å få elevene til å begeistre av poesi!
Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

TPCASTT Template | Teach poetry analysis with storyboards! Use this TPCASTT template to get your students started.

Storyboard Tekst

  • T - TITLE
  • P - PARAPHRASE
  • C - CONNOTATION
  • A - ATTITUDE / TONE
  • S - SHIFT
  • T - TITLE
  • T - THEME
Over 25 millioner storyboards laget
Storyboard That Family