TPCASTT Template
Oppdatert: 2/26/2019
TPCASTT Template
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
TPCASTT Acronym for Literary Analysis

TPCASTT Poetry Analysis

Av Rebecca Ray

Poesi er potensielt den mest uttrykksfulle form for litteratur. Den fremkaller følelser, setter en stemning, forteller en historie, og skaper dype og dype og universelle følelser i sine lesere. Denne samme kvaliteten gjør imidlertid poesi vanskeligere å analysere enn prosa, og kan være frustrerende for uopplærte studenter. Undervisning elever å se på et dikt med en operasjonsoperasjon i tankene gir dem et rammeverk for å starte analysen. TPCASTT står for tittel, parafrase, konnotasjon, holdning / tone, skift, tittel, tema. Denne metoden er flott å starte studentene å lese og utlede med liten assistanse fra instruktøren. TPCASTT poesi analyse forsterker sentrale temaer og sikrer at studentene tar tak i de viktige begrepene til hvert dikt. Bruk noen eller alle aktivitetene i denne lærerveiledningen for å få elevene dine begeistret for poesi!


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

TPCASTT Template | Teach poetry analysis with storyboards! Use this TPCASTT template to get your students started.

Storyboard Tekst

  • T - TITLE
  • P - PARAPHRASE
  • C - CONNOTATION
  • A - ATTITUDE / TONE
  • S - SHIFT
  • T - TITLE
  • T - THEME