TPCASTT Template
Posodobljeno: 2/26/2019
TPCASTT Template
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
TPCASTT Acronym for Literary Analysis

Analiza Poezije TPCASTT

Z Rebecca Ray

Poezija je potencialno najbolj ekspresivna oblika literature. Priznava čustva, postavlja razpoloženje, pripoveduje zgodbe in ustvarja globoko in globoko in univerzalno občutje v svojih bralcih. Vendar pa ta ista poezija naredi poezijo težje razčleniti kot proza ​​in je lahko neprijetno za študente, ki ne skrbijo. Učenje učencev, da si ogledajo pesem z načrtnim delovanjem, jim dajejo okvir za začetek analize. TPCASTT pomeni naslov, parafrazo, konotacijo, odnos / ton, premik, naslov, temo. Ta metoda je odlična za začetek študentov branje in sklepanje z malo pomoči od inštruktorja. Analiza poezije TPCASTT krepi ključne teme in zagotavlja, da študentje spoznajo pomembne koncepte vsake pesmi. Uporabite nekatere ali vse dejavnosti v tem učnem vodniku, da bi vaše učence navdušili nad poezijo!


Oglejte si nekaj naših drugih izobraževalnih člankov!


Snemalna Knjiga Opis

TPCASTT Template | Teach poetry analysis with storyboards! Use this TPCASTT template to get your students started.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • T - TITLE
  • P - PARAPHRASE
  • C - CONNOTATION
  • A - ATTITUDE / TONE
  • S - SHIFT
  • T - TITLE
  • T - THEME