Short Term Mid Range Long Term Goals

Posodobljeno: 9/16/2017
Short Term Mid Range Long Term Goals
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Setting Goals Lesson Plans

Postavljanje Ciljev

Načrti Lekcije Patrick Healey

Razumevanje in obvladovanje pravilnih tehnik postavljanja ciljev bo pomagalo učencem učinkovito izpopolniti interese in želje. Ohranjanje motiviranosti za doseganje dolgoročnih ciljev je ovira, ki jo morajo doseči vsi posamezniki, da dosežejo želeni rezultat. Sanje so cilj brez akcijskega načrta, a sanje lahko postanejo dosegljivi cilji. Po formatu SMART ciljev bodo učenci lahko razvili svoje cilje in razumeli dejavnike, ki jih želijo doseči.


Nastavitev Ciljev

Snemalna Knjiga Opis

Short Term goals - Mid Range and Long Term Goals

Snemalna Knjiga Besedilo

  • KRATKOROČNI CILJ
  • SREDNJI CILJ
  • To sta moja slika. 
  • DOLGOROČNI CILJ
  • Moj kratkoročni cilj je, da se naslednji teden pridružijo umetniškemu klubu.
  • Cilj mojega srednjega razreda je vstop v mojo umetnost na razstavi v 7 mesecih.
  • Ko končam srednjo šolo čez 3 leta, želim vstopiti v likovno šolo.