Sign Painter Slovar
Posodobljeno: 5/27/2017
Sign Painter Slovar
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
The Sign Painter Lesson Plans

Sign Painter Allen Say

Lekcije Načrtuje Ashley Trudeau

A young boy comes into town looking for work. He finds a sign shop and decides to head inside. A man hires the boy to paint a billboard. The man finds that the boy is a very good artist. As they are finishing the billboard, a stranger in a white car pulls up. Words are exchanged between the stranger and the man, and then an envelope is handed to the man. The man then asks the boy if he would like to work with him painting a dozen billboards.


Sign Painter

Snemalna Knjiga Besedilo

  • FRESKA
  • PRAZEN
  • 
  • DIVJA
  • (N.), slika ali drugo umetniško delo izvajajo neposredno na steno "To bo kot barvanje zidana," je rekel fant. "Ampak kdo bo videti tako tukaj?"
  • (Adj.), Ki nimajo napeljave, pohištvo, ali prebivalcev; prazno "Oni odpeljal v grmovje, kjer je bil prazen pano ustanovi."
  • (Adj.) Nadaljuje z veliko silo ali intenzivnosti "Toda veter prišel, in so bili ujeti v divja nevihta prahu."
  • Sign Painter Slovar