https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/hamlet-av-william-shakespeare
Tragedi av Hamlets Lektionsplaner

One of the most quoted lines of Shakespeare comes from Hamlet: "To be or not to be, that is the question!" Inspire and engage your students with captivating storyboards as you teach The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, a dark tale of a prince consumed by revenge. Bring the vivid imagery to life with these activities that incorporate all four strands of the ELA Common Core State Standards.


Studentaktiviteter för Tragedin av Hamlet, Prins av DanmarkBrief Hamlet Summary

The Tragedy of Hamlet by William Shakespeare takes place in Elsinore Castle, the home of Denmark’s royal family. A ghost resembling the recently dead King Hamlet, has been spotted walking throughout the Castle. Prince Hamlet, the late King’s son, comes to speak to the ghost. The King tells his son that he was murdered by Claudius, the King’s brother, who inherited the throne and married the queen, Gertrude. Before disappearing, the ghost orders his son to seek revenge.

Prince Hamlet, a devoted son, agrees to avenge his father’s death but is overwhelmed by the weight of the task. Hamlet has been moody and depressed since his father’s death, and now becomes manic. Claudius and Gertrude had asked two of Hamlet’s good friends, Rosencrantz and Guildenstern, to spy on him, but even they are unable to discover the cause of Hamlet’s strange behavior.

Before long, Hamlet devises a plan to test his uncle. A group of actors have come to perform at the castle, and Hamlet instructs them to perform a scene resembling his father’s death. Horatio, one of Hamlet’s oldest friends, and the only other person who knows of the murder, agrees to watch Claudius’ reaction.

During the sequence, Claudius runs to pray. Horatio and Hamlet believe this suffices to prove his guilt. Hamlet goes after Claudius with the intent to kill him, but hesitates, and refuses to kill Claudius while in prayer.

Hamlet then confronts his mother about his father’s death and her new husband. While in her room, he hears something behind the curtain. Thinking it is Claudius, he draws his sword, stabs through the curtain. The person behind the curtain was Claudius’s chief counselor, Polonius.

Hamlet is banished to England with for accidentally killing Polonius. The King sends Rosencrantz and Guildenstern, along with signed orders for the King of England to kill the prince. Knowing their treachery, Hamlet switches out the letter with orders to kill Rosencrantz and Guildenstern instead. The two men are executed, and Hamlet returns to Denmark.

Back in Denmark, Polonius’s his daughter, Ophelia, who had been courting Hamlet, drowns herself in a river. Polonius’s son, Laertes, vows to avenge his father’s death, and blames Hamlet for Ophelia’s death as well. Claudius and Laertes devise a plan to kill Hamlet during a fencing match.

In the match, Hamlet scores the first point. Claudius offers him a drink from a poisoned goblet but Hamlet declines. Instead, his mother takes a drink and it kills her. Hamlet is struck by Laertes with a poisoned sword, and in a scuffle over blades, the two switch swords, and Laertes is shortly after wounded with the poison blade as well. Before he dies, Laertes confesses to Hamlet that Claudius poisoned the goblet. Hamlet stabs Claudius, and forces him to drink the rest of the poison from the goblet. Horatio attempts to drink from the poison goblet, but Hamlet orders him to stay alive to tell the tale. Fortinbras, King of Norway, arrives to find the entire royal family dead, Horatio tells him the story of what has happened, and Fortinbras takes the crown for himself.


Essential Questions For The Tragedy of Hamlet

  1. What decisions will I make today that will affect my life in the future?
  2. How would knowing what will happen after death affect the way I live?
  3. When is it appropriate to act on impulses, and when should care and consideration be taken?

Other Hamlet Activity Ideas

  1. Create storyboards that show a contrast between times Hamlet acted quickly and when he was methodical. Show how the outcomes were different.
  2. Depict an event from the play that, if it happened differently, would have changed the entire play.
  3. Create a parody or satire of the play as if it took place now with social networking! Storyboard That has the icons you need to adapt Hamlet to your favorite website!
  4. Depict the important parts of the famous Hamlet soliloquy, “To be, or not to be...”, in six cells.
  5. Add a presentation to any storyboard project to showcase your abilities! (And hit CCSS Speaking and Listening Standards!)

Hur man Förklarar Tragedier med Hjälp av Storyboard That

1

Introducera Tragedier

Introducera begreppet tragedier för eleverna med hjälp av beskrivande definitioner och välkända exempel. Ett annat exempel än Hamlet som varje elev måste vara medveten om är "Romeo och Julia" som också är skriven av Shakespeare.

2

Skapa en Storyboardmall

Ge eleverna en storyboardmall med olika paneler och celler där de kan skriva de olika stadierna och mönstren som är vanliga i tragedier. De kan också använda en specifik tragedi som Hamlet för att skriva ner huvudhändelserna.

3

Upprätthålla Ordning och Flöde

Se till att panelerna övergår logiskt från den ena till den andra för att behålla konsistensen i berättelsen. För att visa flödet av händelser kan eleverna sammanfoga paneler med pilar eller linjer. Genom att ändra panelstorlekar kan eleverna förmedla en känsla av tempo.

4

Gör Jämförelser

Lärare kan också använda Storyboard That för att hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika typer av tragedier. De kan också använda denna chans att göra en jämförelse mellan tragedier och andra former av skrivande.

5

Reflektera och Analysera

I slutändan kan eleverna sammanfatta vad de lärt sig av aktiviteterna ovan och sin egen analys av olika tragedier. De kan också försöka koppla ihop dessa gamla tragedier med den moderna världen och dess effekter.

Vanliga Frågor om Tragedin om Hamlet, Prins av Danmark

Vem är huvudpersonen i "Hamlet"?

Prins Hamlet, den unga arvtagaren till den danska tronen, är huvudpersonen. Han är en komplicerad person, uppdelad mellan hans behov av hämnd och hans tendens till introspektion. Hans inre konflikter och känslomässiga resa är kärnan i pjäsens handling.

Vilken rad från "Hamlet" är egentligen känd?

Hamlets soliloquy i akt 3, scen 1 är där det klassiska citatet "Att vara eller inte vara, det är frågan" finns. Hamlet reflekterar över tillvarons natur, lidandet av livets utmaningar och skräcken för det okända i döden i detta reflekterande tal. Detta citat från talet är verkligen känt över hela världen och är ett utmärkt ämne för diskussioner och debatter i klassen.

Vilken del av "Hamlet" anses vara en "pjäs i en pjäs"?

Hamlet använde "spelet i en pjäs" som en strategi för att avslöja kung Claudius skuld. Hamlet framför "The Mousetrap", en pjäs som återskapar händelserna kring kung Hamlets död. I Hamlets ögon bekräftar Claudius svar på pjäsen hans skuld.

Varför omtalas Hamlet ofta som en tragisk hjälte?

Hamlets ädla ursprung, berömvärda egenskaper och slutliga fall från nåd gör honom till en tragisk hjälte. Hans övertänkande och tvekan är sorgliga brister som får honom att dö tragiskt. Publiken känner empati och katarsis när de ser honom kämpa och i slutändan gå under.

Hitta fler lektionsplaner och aktiviteter som dessa i vår English Language Arts Category!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/hamlet-av-william-shakespeare
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office