Mammals Frayer Model
Uppdaterad: 2/26/2019
Mammals Frayer Model
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Silas Marner Lesson Plans

Använda Frayer Modeller i Klassrummet

Av Natasha Lupiani

En Frayer Model är en specifik typ av grafisk arrangör. Det var ursprungligen skapat 1969, men med den utbredda användningen av grafiska arrangörer i klassrummet används den fortfarande i stor utsträckning idag. De flesta människor är bekanta med att använda denna typ av arrangör för att lära sig ordförrådsord, men det kan användas för mer än så. Frayer Model grafisk arrangör är mångsidig och kan användas i olika betyg och ämnen för att hjälpa eleverna att inte bara bygga på ordförråd, utan också att utöka sin kunskap om olika begrepp.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Beskrivning

Mammals Frayer Model examples. Use Frayer Model graphic organizers in any subject to help students master the lesson!

Storyboard Text

 • DEFINITIONS
 • A group of animals that gives birth to live young and also produces milk for its young
 • CHARACTERISTICS
 • Body mostly covered in hair
 • Warm- Blooded
 • Vertebrates (back bone)
 • EXAMPLES
 • MAMMALS
 • Human
 • NON-EXAMPLES
 • Birds
 • Cat
 • Horse
 • Dog
 • Turtle
 • Scorpion
 • Fish
 • Snake
Över 15 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Family