Egenskaper hos ett bra Argument
Uppdaterad: 1/1/2020
Egenskaper hos ett bra Argument
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Debate Activities

Debatt

Genom Kristy Littlehale

Debatter är mycket användbara för att hjälpa studenter att förbättra många viktiga färdigheter som kommer att översättas till sitt skrivande och vardag. Några av de viktigaste färdigheter studenterna kommer att lära sig är: allmänhetens talande, forskning, lagarbete, kritiskt tänkande, självständigt lärande och kreativt tänkande. Dessutom uppmanar debatt deltagarna att utveckla och informera sina värderingar och idéer, och hur man kan formulera dem på ett effektivt sätt. Debatter skiljer sig från typiska offentliga pratforum, eftersom studenter förväntas inte bara delta, men utmanar motståndarnas påståenden.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

skapa logiska argument och diskutera allmän diskussion

Storyboard Text

  • Alla påståenden stöds av resonemang, bevis eller båda
  • FUNKTIONER AV ETT GODT ARGUMENT
  • Slutsatserna följer logiskt från lokalerna
  • Lokalerna är sanna, eller åtminstone bevisbara
  • Det finns inga överflödiga eller fastställda slutsatser