https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/macbeth-door-william-shakespeare/literair-conflict
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Literaire conflicten zijn een ander belangrijk element vaak gedoceerd in ELA-eenheden. Voortbouwend op voorkennis om meesterschap niveau te bereiken met onze studenten is belangrijk. Een uitstekende manier om zich te concentreren op de verschillende soorten literaire conflict is door middel van storyboards. Het hebben van studenten kiezen een voorbeeld van elke literaire conflict en verbeelden met behulp van de storyboard schepper is een geweldige manier om je les te versterken!

In Macbeth, conflict is altijd aanwezig. Een groot deel van het conflict komt voort uit de drie heksen en Hecate, die speelgoed met Macbeth, en uiteindelijk tegenhouden informatie die zijn ondergang veroorzaakt. Tijdens elke act, de heksen geven Macbeth een profetie dat waar komt. Echter, op het einde, ze besluiten dat ze boos op hem, en kies over zijn ondergang te brengen.

Het hebben van studenten storyboards dat de oorzaak en gevolg van de verschillende soorten conflicten versterkt analytisch denken over literaire begrippen zien te creëren.

Voorbeelden van werken van letterkunde Conflict in Macbeth


MAN MAN vs.

Duncan's erfgenamen terug te komen om omver te werpen Macbeth.


MAN vs. ZELF

Lady Macbeth begint te hallucineren, geloven ze heeft fysieke bloedvlekken op haar handen ... "waarom zal deze afwassen? '


MAN vs. SAMENLEVING

Tegen het einde van het spel, wordt Macbeth geconfronteerd met de verenigde legers van Schotland, onder leiding van Macduff.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Maak een storyboard dat ten minste drie vormen van literaire conflict in Macbeth toont.


 1. Identificeer conflicten in Macbeth.
 2. Categoriseren elk conflict als Character vs. Karakter, Character vs. Zelf, Character vs. Society, Character vs. Nature of Character vs. Technology.
 3. Illustreren conflicten in de cellen, met behulp van personages uit het spel.
 4. Een korte beschrijving van het conflict onder de cel.
 5. Opslaan en de opdracht in te dienen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Soorten Literary Conflict Rubriek
Bedreven
17 Points
Opkomende
14 Points
Begin
11 Points
Probeer het nog Eens
8 Points
Conflict Identificatie
 • Student identificeert juist groot conflict en maakt gebruik van sterke, duidelijke tekstuele bewijs om de keuze te ondersteunen. * Student ten minste twee duidelijke voorbeelden van plot punten die een directe oorzaak van de belangrijke categorie conflict zijn.
 • Student identificeert juist groot conflict en gebruikt weinig of onduidelijke informatie om hun keuze te steunen. * Student bevat een duidelijk voorbeeld van de plot punten die een directe oorzaak van de belangrijke categorie conflict zijn.
 • Student identificeert onjuist groot conflict, en maakt gebruik van een aantal details uit de tekst van hun keuze te steunen. * Student bevat alleen vaag of slecht uitgelegd voorbeelden van plot punten die een directe oorzaak van conflicten zijn.
 • Student doet geen poging om grote conflicten te identificeren of identificeert onjuist groot conflict met geen uitleg. * Student bevat geen voorbeelden van de plot punten die een directe oorzaak van conflicten zijn.
 • Inzicht Outcome
  Student toont duidelijk de uitkomst van het conflict en de gevolgen ervan voor de hoofdpersoon met bewijs uit de tekst.
  Student geeft de uitkomst van het conflict en het effect ervan op de hoofdpersoon, maar enig bewijs is onduidelijk.
  Student geeft de uitkomst van het conflict, maar heeft geen effect op de protagonist te onderzoeken en maakt gebruik van een vage tekstuele bewijs.
  Student niet duidelijk de uitkomst van het conflict te laten zien of gebruik tekstuele bewijs.
  Citaat
  Student ten minste één koers, met de juiste leestekens en pagina #, de tekst die direct betrekking heeft op de in de storyboard gebeurtenissen.
  Student ten minste één citaat, maar het is niet direct relevant is voor de in de storyboard gebeurtenissen, of heeft een fout in interpunctie, pagina #, etc.
  Student omvat citaat, maar het bevat fouten of helemaal niet gerelateerd aan gebeurtenissen die in het storyboard.
  Student niet voorzien van een offerte.
  Karakter
  Storyboard omvat alle vereiste tekens en duidelijk namen hen. Gaat boven en buiten door het toevoegen van de details of namen van andere karakters.
  Storyboard is inclusief alle benodigde karakters duidelijk genoemd.
  Storyboard omvat protagonist en antagonist maar laat uit andere vereiste karakters.
  Storyboard omvat niet de namen van de gewenste letters.
  Storyboard
  Student toont duidelijk aan het werk om de instelling van de plaats van het boek over te brengen
  Student probeert setting en scène van het boek over te brengen, maar mist een aantal duidelijkheid.
  Student niet duidelijk overbrengen van de setting en scène.
  Student maakt weinig of geen poging om de instelling of een scène te brengen.
  Spelling en Grammatica
  Student maakt gebruik van voorbeeldige spelling en grammatica. Er zijn geen fouten.
  Student maakt een kleine fout in spelling en grammatica.
  Student maakt een aantal kleine fouten in spelling en grammatica.
  Student maakt veel fouten in de spelling en grammatica; kleine poging tot spellingcontrole.


  Hoe literaire conflicten te onderwijzen met een focus op karaktermotivaties

  1

  Inleiding tot Karaktermotivaties en Conflicten

  Begin de les met het bespreken van het concept van karaktermotivaties en hoe deze conflicten in de literatuur veroorzaken. Introduceer het toneelstuk "Macbeth" en de hoofdpersonen. Leg uit dat de leerlingen conflicten in het stuk gaan analyseren door zich te verdiepen in de motivaties van de personages. Geef een kort overzicht van de geselecteerde scène of het geselecteerde conflict waarop u zich in deze les zult concentreren.

  2

  Lezen en Analyseren

  Wijs een specifieke scène of conflict uit Macbeth toe aan de leerlingen. Zorg ervoor dat de scène karaktermotivaties belicht die tot conflicten leiden. Instrueer de leerlingen om de scène aandachtig te lezen en de betrokken personages, hun motivaties en hoe deze motivaties tot conflicten leiden, te identificeren. Moedig ze aan om aantekeningen te maken en belangrijke citaten op te schrijven die karakterverlangens en doelen onthullen.

  3

  Groepsdiscussie en Analyse van Karaktermotivatie

  Organiseer de leerlingen in kleine groepen en laat elke groep de motivaties bespreken van de personages die bij de toegewezen scène betrokken zijn. Vraag de leerlingen over de volgende vragen na te denken: Wat zijn de verlangens of doelen van het personage in deze scène? Hoe conflicteren deze verlangens met die van andere personages? Hoe drijven de motivaties van het personage het conflict? Faciliteer een klassikale discussie waarin elke groep hun bevindingen en inzichten deelt, waarbij de nadruk wordt gelegd op de impact van karaktermotivaties op het conflict.

  4

  Individuele Karaktermotivatie-essays en Conclusie

  Geef de leerlingen de opdracht om individuele essays te schrijven waarin de karaktermotivaties in de scène die ze bestudeerden, worden geanalyseerd. Moedig de leerlingen aan om te onderzoeken hoe deze motivaties de acties en beslissingen van de personages bepalen, wat uiteindelijk tot conflicten leidt. Sluit de les af met een klassikale discussie waarin enkele leerlingen hun essays en inzichten over karaktermotivaties en conflicten delen.

  Veelgestelde vragen over literaire conflicten in Macbeth

  Wat is het centrale conflict in ‘Macbeth’, en hoe bepaalt dit de plot van het stuk?

  Het centrale conflict in ‘Macbeth’ draait om Macbeths interne strijd tussen zijn ongebreidelde ambitie en zijn morele geweten. Dit interne conflict drijft het hele complot, terwijl Macbeths verlangen naar macht hem ertoe brengt gruwelijke daden te begaan, waardoor een reeks gebeurtenissen op gang komt die uitmonden in een tragedie. Zijn innerlijke strijd tussen ambitie en schuldgevoel is de motor die het verhaal aandrijft en uiteindelijk resulteert in zijn ondergang.

  Wat zijn enkele belangrijke externe conflicten in ‘Macbeth’ die machtsstrijd en oppositie tussen personages met zich meebrengen?

  Verschillende externe conflicten in "Macbeth" komen voort uit machtsstrijd en oppositie tussen personages. Het belangrijkste externe conflict is de machtsstrijd tussen Macbeth en Macduff, die de oppositie tegen Macbeths tirannieke bewind vertegenwoordigt. Dit conflict is een manifestatie van de bredere strijd om de macht, waarbij Macbeths beklimming van de troon tot weerstand en rebellie leidt. Bovendien illustreren de conflicten tussen Macbeth en Banquo, maar ook tussen Macbeth en Malcolm, de machtsstrijd die de dynamiek van het stuk bepaalt.

  Hoe kunnen werkbladen discussies bevorderen over de impact van de conflicten in 'Macbeth' op de morele dilemma's van de personages en de algemene thema's van het stuk?

  Werkbladen zijn waardevolle hulpmiddelen om leerlingen te betrekken bij discussies over de morele dilemma's die voortkomen uit de conflicten in 'Macbeth'. Deze werkbladen kunnen vragen bevatten die leerlingen ertoe aanzetten na te denken over hoe de acties van de personages worden aangestuurd door hun interne en externe conflicten. Door de morele keuzes van de personages te onderzoeken, kunnen leerlingen zich verdiepen in overkoepelende thema's zoals de corrumperende invloed van ambitie en de gevolgen van verraad. Deze discussies helpen leerlingen de conflicten te verbinden met de bredere thema's van het stuk, waardoor hun begrip van het complexe morele landschap van 'Macbeth' wordt vergroot.

  Zijn er minder belangrijke personages in 'Macbeth' die een belangrijke rol spelen in de conflicten, en hoe beïnvloeden zij de beslissingen van de hoofdpersonen?

  Hoewel Macbeth en Lady Macbeth centraal staan ​​in de conflicten in het stuk, spelen minder belangrijke personages zoals de heksen en Lady Macduff een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de beslissingen van de hoofdpersonages. De profetieën van de heksen wekken de ambitie van Macbeth op en zetten de conflicten in beweging. Lady Macduff vormt, door haar onschuld en kwetsbaarheid, een contrast met Lady Macbeth en benadrukt de morele gevolgen van de acties van de personages. Deze minder belangrijke personages hebben een indirecte maar impactvolle invloed op de conflicten en de beslissingen van de hoofdpersonages, wat bijdraagt ​​aan de complexiteit en diepgang van het stuk.
  *(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
  https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/macbeth-door-william-shakespeare/literair-conflict
  © 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
  StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office