https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/macbeth-door-william-shakespeare/tekens
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!
BEGIN NU UW 14 DAGEN GRATIS PROEF!

Overzicht van Activiteiten


Zoals studenten kunnen lezen, kan een storyboard als nuttig referentiehandboek voor tekens dienen. Met dit logboek (ook wel een personagekaart genoemd ) kunnen leerlingen relevante informatie over belangrijke personages ophalen. Bij het lezen van een spel worden kleine attributen en details vaak belangrijk naarmate de plot vordert. Met karaktermapping leggen studenten deze informatie vast, helpen ze mee en vangen ze de subtiliteiten op die leesplezier aangenamer maken!

Het gebruik van een personagekaart voor Shakespeare is vaak nog voordeliger. Het biedt studenten ook de mogelijkheid om de nuances van kenmerken vast te leggen die foliekarakters creëren. De informatie die ze opnemen, zal hen helpen terug te keren en de persoonlijkheden die contrasteren te bekijken. De mogelijkheid om dit visueel te zien, helpt studenten bij het maken van verbindingen en maakt begripsconcepten eenvoudiger.


Template en Class Instructions

(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)student Instructions

Maak een personage kaart voor de grote karakters.


  1. Identificeer de belangrijkste personages in Macbeth en typ hun namen in de andere titel dozen.
  2. Kies een personage uit de "middeleeuwse" tab aan elk van de literaire personages vertegenwoordigen.
    • Kies kleuren en een pose passend verhaal en karaktertrekken.
  3. Kies een scène of achtergrond die zinvol is voor het karakter.
  4. Vul het Textables voor Fysieke kenmerken, trekken, familieleden en vrienden.
  5. Opslaan en de opdracht in te dienen.

Lesplan Reference


Rubriek

(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)


Tekens Template
Maak een personage kaart van de personages in het verhaal. Zet de naam van het personage in de titel dozen en kies een karakter en scène om een ​​ieder te vertegenwoordigen. Zoals je leest, aantekeningen maken op de karakters door het beantwoorden van de vragen.
Bedreven
33 Points
Opkomende
25 Points
Begin
17 Points
Karakter Beeld & Scene
De personages en scènes zijn zowel geschikt voor personages van het boek.
Veel van de personages en scènes overeenkomen met personages van het boek.
Meer dan de helft van de personages en scènes komen niet overeen met de personages in het boek.
Nauwkeurigheid van de Notes
Het grootste deel van de informatie van de noten is correct.
Veel van de toelichting over de juiste informatie, maar sommige zijn onjuiste of ontbrekende.
Minder dan de helft van de informatie van de noten is correct en relevant.
Inspanning
Werk is voltooid, grondig, en netjes.
Het grootste deel van de secties van het personage kaart werden tenminste geprobeerd en het werk is toonbaar.
Karakter kaart is nog niet af en / of ongeorganiseerd.


Hoe karaktermapping te leren met een focus op karakterevolutie

1

Inleiding tot Karakterevolutie

Begin de les met het bespreken van het concept van karakterevolutie in de literatuur. Leg uit dat karakters niet statisch zijn; ze veranderen en ontwikkelen zich in de loop van een verhaal. Gebruik voorbeelden uit andere literaire werken om de karakterevolutie te illustreren. Introduceer Macbeth als voornaamste focus en leg uit dat de leerlingen karakterkaarten gaan maken om bij te houden hoe hij en andere karakters veranderen.

2

Lezen en Karakter in Kaart Brengen

Geef leerlingen sjablonen voor karaktertoewijzing. Deze sjablonen kunnen secties bevatten voor karakternamen, eigenschappen, motivaties en relaties. Lees klassikaal een gedeelte van Macbeth en instrueer de leerlingen om het karaktertoewijzingssjabloon voor een specifiek personage (bijvoorbeeld Macbeth zelf) in te vullen op basis van wat ze uit het voorlezen hebben geleerd. Moedig de leerlingen aan om na te denken over hoe de eigenschappen en motivaties van het personage evolueren naarmate het verhaal vordert.

3

Groepsanalyse en Discussie

Verdeel de klas in kleine groepen en laat elke groep zich op een ander personage concentreren (bijvoorbeeld Macbeth, Lady Macbeth, Banquo). Instrueer elke groep om hun karakterkaarten te delen en te bespreken hoe het personage tijdens het stuk evolueert. Moedig ze aan om bewijsmateriaal uit de tekst te gebruiken om hun analyse te ondersteunen. Faciliteer een klassikale discussie waarin groepen hun bevindingen delen, en maak een visuele grafiek of diagram op het whiteboard om te laten zien hoe de evolutie van de personages met elkaar verbonden is.

4

Individuele Karakterkaarten en Conclusie

Geef de leerlingen de opdracht een personage uit Macbeth te kiezen (het kan hetzelfde personage zijn als voorheen of een ander personage) en een individuele karakterkaart maken. Leerlingen moeten op verschillende punten in het stuk rekening houden met de eigenschappen, motivaties en relaties van het personage. Sluit de les af met een klassenpresentatie waarin leerlingen hun individuele karakterkaarten delen en bespreken wat ze hebben geleerd over karakterevolutie in Macbeth.

Veelgestelde vragen over de belangrijkste Macbeth-personages

Hoe verandert het karakter van Macbeth gedurende het stuk, vanaf het begin tot aan zijn tragische einde?

Macbeths karakter ondergaat een dramatische transformatie in het stuk. Van meet af aan is hij een dappere en eervolle Schotse generaal, die wordt bewonderd om zijn moed. Wanneer hij echter de profetieën van de heksen tegenkomt en verteerd wordt door ambitie, vervalt hij in een spiraal van verraad en geweld. Macbeths karakter evolueert van een nobele held naar een paranoïde tiran met schuldgevoelens, die uiteindelijk aan zijn tragische einde komt als gevolg van zijn ongecontroleerde ambitie.

Wat motiveert Lady Macbeth om Macbeth in de richting van zijn streven naar macht te duwen, en hoe evolueert haar karakter in de loop van het stuk?

De belangrijkste motivatie van Lady Macbeth is haar eigen ambitie en verlangen naar macht, zowel voor zichzelf als voor haar man. Ze is meedogenloos in haar streven naar de kroon en is bereid tot het uiterste te gaan om deze te bereiken. Naarmate het stuk vordert, evolueert het personage van Lady Macbeth echter van een sterke en vastberaden figuur naar iemand die geplaagd wordt door schuldgevoelens en waanzin. Het gewicht van de misdaden die zij en Macbeth begaan, eist haar mentale en emotionele toestand, wat leidt tot haar uiteindelijke zelfmoord. Haar karakter illustreert de morele gevolgen van hun daden en de ondermijnende aard van ambitie.

Hoe verandert het karakter van Macbeth gedurende het stuk, vanaf het begin tot aan zijn tragische einde?

Het karakter van Macbeth ondergaat een diepgaande transformatie in het stuk. In het begin is hij een nobele en dappere generaal, maar naarmate hij geobsedeerd raakt door ambitie en het nastreven van macht, vervalt hij in verraad en tirannie. Macbeths karakter evolueert van een eervolle held naar een paranoïde tiran met schuldgevoelens, wat uiteindelijk leidt tot zijn tragische ondergang vanwege zijn ongecontroleerde ambitie.

Met welke soorten werkbladactiviteiten kunnen leerlingen de personages in 'Macbeth' verbinden met bredere thema's zoals macht, ambitie en moraliteit?

Werkbladen kunnen worden ontworpen om leerlingen aan te moedigen de acties, motivaties en de gevolgen van hun keuzes met betrekking tot thema's van de personages te onderzoeken. Activiteiten zoals karakteranalyse, karakterinteractiegrafieken en ethische dilemma's stellen studenten in staat zich te verdiepen in de rollen van de personages bij het overbrengen van bredere thema's zoals macht, ambitie en moraliteit.
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/macbeth-door-william-shakespeare/tekens
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office