Wereldreligies

Wereldreligies
U kunt deze storyboard in de volgende artikelen en middelen te vinden:
Een witte Davidster staat tegen een blauwe achtergrond. Er zijn symbolen van het Joodse geloof zoals een boekrol, menora en dreidel eromheen.

Wat is het Jodendom?

Lesplannen Door Liane Hicks

Het jodendom is een van de oudste continu beoefende religies ter wereld en is ongeveer 4.000 jaar geleden begonnen. Tegenwoordig wordt het jodendom wereldwijd door ongeveer 15 miljoen mensen beoefend. Deze oude religie was de eerste die monotheïstisch was (geloven in één God) en is de wortel van de twee grootste religies van vandaag, het christendom en de islam. Het jodendom en het joodse volk hebben een lange en legendarische geschiedenis die op tragische wijze wordt gekenmerkt door vervolging en ballingschap, maar ook door veerkracht en kracht.
Wat is het Sikhisme? | Sikh Lesplan

Wat is het Sikhisme?

Lesplannen Door Liane Hicks

Sikhisme wordt beoefend door ongeveer 26 miljoen mensen en is de vijfde grootste religie ter wereld. Het is ook een van 's werelds jongste religies, aangezien het rond 1500 CE werd gesticht in de Punjab-regio in Noord-India en Pakistan door religieuze leraar Guru Nanak. Het woord Sikh in het Punjabi betekent discipel van God. Een volgeling van het sikhisme aanbidt één God en streeft naar een vreedzaam leven van eerlijkheid, naastenliefde, gelijkheid en geloof.
Een zilveren kruis rust tegen een paarse achtergrond

Wat is het Christendom?

Lesplannen Door Liane Hicks

Het christendom wordt wereldwijd door ongeveer 2,4 miljard mensen beoefend, waardoor het de grootste religie ter wereld is. Het begon ongeveer 2000 jaar geleden in het land Judea in het huidige Jeruzalem, Israël. Christenen geloven in het leven en de leringen van Jezus Christus, van wie zij geloven dat hij de Messias of verlosser is voor de hele mensheid. Jezus' leringen waren gericht op liefde, vergeving, vrede en hoop.
Wereldreligies Activiteiten | Wat is Religie?

Wereldreligies Onderwijzen

Lesplannen Door Liane Hicks

Lesgeven over verschillende wereldreligies is een essentieel onderdeel van de studie van wereldgeschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. Veel opvoeders vermijden godsdienstonderwijs uit angst om iemand per ongeluk te beledigen, een religie verkeerd voor te stellen of om de schijn te vermijden de ene reeks religieuze overtuigingen boven de andere te promoten, wat ongepast zou zijn in een seculier onderwijs. Wanneer het echter op een respectvolle, onbevooroordeelde en academische manier wordt onderwezen, is de studie van religie een krachtige manier voor studenten om meer te leren over de wereldgeschiedenis en de geloofssystemen die de menselijke cultuur millennia lang hebben beïnvloed.


Jodendom

Storyboard Beschrijving

Studenten kunnen een grafiek gebruiken om verschillende grote wereldreligies te vergelijken en te contrasteren. Deze grafiek omvat het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme, het christendom, de islam en het sikhisme. Het geeft aan wanneer de religie begon, waar zijn volgelingen in de wereld zijn, het aantal volgelingen, enz.

Storyboard Tekst

 • HINDOEÏSME
 • World Religions
 • TIMELINE: What years did this religion originate?
 • ~2000 B.C.E.
 • LOCATIONS: Where are its followers today?
 • IndiaNepalMauritiusBali, Indonesia, the Caribbean, North America, South America, Europe, and worldwide.
 • POPULATIONS: How many followers are there today?
 • ~ 1.16 billion~ 15% of World Population
 • IMPORTANT IMAGERY
 • CORE BELIEFS: A BRIEF SUMMARY
 • Polytheistic: The Trimurti: Brahma, Vishnu and Shiva and incarnations of main gods that make up the one Supreme God, Brahman which is the ultimate reality .Pursuit of TruthDoing what is Morally Right and Good. Karma (Actions Affect your Next Life) Dharma (Do what is Just and Good) Reincarnation(Souls are born again after death)
 • JUDAISM
 • ~2000 B.C.E.
 • IsraelNorth America, Middle East, North Africa, Europe, Latin America, Caribbean, and worldwide.
 • ~ 14.7 million~ .2% of World Population
 • Monotheistic: Belief in One God.God's Covenant: Worshipping the one true God and following the Ten Commandments, Speaking the truth, Promoting peace and justice,Charity and service to others,Importance of education
 • BUDDHISM
 • ~500 B.C.E.
 • China, Nepal, Thailand, Myanmar, India, Sri Lanka, Cambodia, Laos, Korea, Japan, and worldwide.
 • ~ 507 million ~ 7% of population
 • Buddha is the Enlightened One, a revered teacherThe Four Noble Truths: Everyone suffers, we are the cause of our suffering, we can end our suffering, following the Eightfold Path leads to an end of sufferingThe Eightfold Path: Right View, Right Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Concentration, Right Mindfulness,Karma (Actions Affect your Next Life) Dharma (Do what is Just and Good) Reincarnation(Souls are born again after death)
 • CHRISTIANITY
 • ~0C.E.
 • North and South America, Europe, the Philippines, Sub-Saharan Africa, Oceania, and worldwide.
 • ~ 2.4 billion ~ 30% of population
 • Monotheistic: Belief in One God.The Holy Trinity: Belief in the Father, the Son and the Holy SpiritJesus is the Son of God, the Messiah through whom one can find salvationLove and Forgiveness, Asking Forgiveness from God for your Sins,Charity and service to others,Importance of education
 • ISLAM
 • ~622C.E.
 • Southwest Asia, North Africa, Southeast Asia, India, North and South America, China, Europe, and worldwide.
 • ~ 2 billion ~ 25% of population
 • Monotheistic: Belief in One God (Allah in Arabic).Muhammad was God's Final ProphetThe Quran is the Word of GodImportance of prayer, Promoting peace, justice, and equality,Charity and service to others,Importance of education
 • SIKHISM
 • ~1500 C.E.
 • IndiaUnited StatesCanadaUnited Kingdom,and worldwide.
 • ~ 26 million ~ .3% of population
 • Monotheistic: Belief in One God.Following the teachings of the 10 Sikh Gurus and the holy book, the Guru Granth SahibImportance of prayer, charity and serving othersPromoting peace, justice and equality for all,Duty to look after God's creations
 • Guru Granth Sahib
Meer dan 20 miljoen storyboards gemaakt
Storyboard That Familie