Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/brev-fra-en-birmingham-jail-av-martin-luther-king/ordforråd
START DIN 14 DAGERS GRATIS PRØVE NÅ!
START DIN 14 DAGERS GRATIS PRØVE NÅ!

Aktivitetsoversikt


En annen fin måte å engasjere elevene er gjennom etableringen av storyboards som bruker vokabular fra “Brev fra en Birmingham Jail.” Her er en liste over noen vokabular ord ofte undervist med brevet, og et eksempel på en visuell vokabular bord.

Eksempel vokabular ord fra “Brev fra en Birmingham Jail”

 • forhandling
 • selv-rensing
 • sivil ulydighet
 • moralsk
 • moderat
 • undertrykkelse
 • demonstrator
 • segregere
 • spenning
 • scintillate
 • kategorisere
 • ydmyke
 • utfelles
 • anbefale
 • henvise
 • integrere
 • skinnhellig

I vokabular bord, kan studentene velge mellom å komme opp med sin bruk av vokabular ord, å finne et konkret eksempel fra teksten, eller viser det uten ord.


Mal og Klasse Instruksjoner

(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)student Instruksjoner

Vise din forståelse av vokabular ord i brev fra en Birmingham Jail ved å lage visualiseringer.


 1. Velg tre vokabular ord fra historien og skriv dem i tittelen bokser.
 2. Finn definisjonen i en utskrift eller online ordbok.
 3. Skriv en setning som bruker vokabular ord.
 4. Illustrere betydningen av ordet i cellen ved hjelp av en kombinasjon av scener, karakterer og elementer.
  • Alternativt kan du bruke Photos for Class for å vise betydningen av ordene med søkefeltet.
 5. Lagre og sende inn storyboard.

Leksjon Plan Reference


Rubrikk

(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)


Visual Vocabulary Assignment
Definere, illustrere og gi et eksempel setning for eventuelle tre vokabular ord.
Dyktig Emerging Begynnelse
Word 1 - Setning
Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng.
Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng.
Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen.
Word 1 - Visualisering
Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord.
Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå.
Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord.
Ord 2 - Setning
Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng.
Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng.
Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen.
Ord 2 - Visualisering
Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord.
Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå.
Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord.
Word 3 - Setning
Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng.
Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng.
Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen.
Word 3 - Visualisering
Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord.
Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå.
Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord.


Hvordan bruke kreativ skriving til å lære "Letter from Birmingham Jail"-vokabular

1

Introduksjon til Ordforråd og Kontekst

Begynn med å introdusere nøkkelordordene fra «Letter from Birmingham Jail». Diskuter konteksten disse ordene brukes i i brevet og deres relevans for temaene og budskapene King formidler. Gi definisjoner og eksempler på hvert ord som er i bruk, for å sikre at elevene har en klar forståelse av betydningen deres.

2

Kreativt Skriveverksted

Organiser et kreativt skriveverksted med fokus på vokabularordene. Lær elevene ulike kreative skriveteknikker, for eksempel historiefortelling, beskrivende skriving eller poesi. Oppmuntre dem til å eksperimentere med disse teknikkene ved å bruke vokabularordene fra Kings brev. Tilby forespørsler eller temaer knyttet til brevets innhold for å veilede skrivingen deres, for eksempel rettferdighet, likestilling eller ikke-voldelig protest.

3

Skriving og Fagfellevurdering

Instruer elevene til å skrive sine egne kreative stykker med vokabularordene. Dette kan være i form av en novelle, et dikt, en dagbok eller et brev, som gjenspeiler temaene og stilene til Kings forfatterskap. Når studentene har fullført utkastene sine, organiser en fagfellevurderingsøkt. Oppmuntre elevene til å gi konstruktive tilbakemeldinger på hvor effektivt vokabularordene brukes og hvor godt temaene i Kings brev gjenspeiles i jevnaldrendes skriving.

4

Presentasjon og Refleksjon

Avslutt leksjonen med en presentasjon hvor elevene deler sitt kreative arbeid med klassen. Skap et miljø der elevene føler seg komfortable og oppmuntret til å uttrykke sine tolkninger og skrivestiler. Led en refleksjonsøkt etter presentasjonene. Diskuter hvordan aktiviteten bidro til å utdype deres forståelse av vokabularet og temaene i Kings brev. Be elevene reflektere over hvordan øvelsen i kreativ skriving gjorde at de kunne engasjere seg i teksten på en personlig og meningsfull måte.

Ofte stilte spørsmål om brev fra et Birmingham-fengselvokabular

Hva er noen eksempler på sofistikert vokabular brukt i «Letter from Birmingham Jail»?

I «Letter from Birmingham Jail» bruker Martin Luther King Jr. en rekke sofistikerte vokabularer som tilfører dybde og nyanser til argumentene hans. Eksempler inkluderer "bedøvelse", som han bruker for å beskrive den gradvise bedøvende effekten av rasemessig urettferdighet over tid, og "helliggjørende", som refererer til en falsk eller hyklersk rettferdighet. Ord som "avvise", som betyr å avvise eller avvise, og "moratorium", et midlertidig opphør av en aktivitet, brukes til å artikulere hans posisjoner og svar på kritikk. Disse ordene, sammen med andre som "precipitate", "interposisjon" og "nullification", demonstrerer Kings akademiske bakgrunn og retoriske ferdigheter. De tjener ikke bare til å kommunisere ideene hans effektivt, men også til å engasjere og utfordre publikum intellektuelt.

Kan du forklare betydningen av de juridiske og politiske begrepene som brukes i brevet?

Den juridiske og politiske terminologien i "Letter from Birmingham Jail" er viktig ettersom den rammer inn borgerrettighetskampen innenfor den bredere konteksten av amerikansk demokrati og rettsvitenskap. Begreper som «konstitusjonelt», «segregasjon» og «sivil ulydighet» er sentrale i Kings argumenter. Ved å stemple segregering som grunnlovsstridig, forankrer King sin kamp i de grunnleggende prinsippene i amerikansk lov, og understreker den juridiske og moralske illegitimiteten til rasesegregering. Bruken av begrepet "sivil ulydighet" er kritisk da det påkaller en lang tradisjon med ikkevoldelig protest mot urettferdige lover, hentet fra både amerikansk og global historie. Dette juridiske og politiske vokabularet tydeliggjør ikke bare grunnlaget for Kings argumenter, men plasserer også hans kamp for raselikhet innenfor den større fortellingen om amerikansk historie og dens verdier.

Hvilke typer aktiviteter kan inkluderes i arbeidsark for å øke forståelsen av brevets religiøse ordforråd?

Arbeidsark laget for å øke forståelsen av det religiøse vokabularet i "Letter from Birmingham Jail" kan inneholde en rekke aktiviteter. Utfyllingsøvelser ved å bruke setninger fra brevet kan hjelpe elevene med å fokusere på konteksten religiøse termer brukes i. Ordtilpasningsaktiviteter kan sammenkoble religiøst ordforråd med deres definisjoner eller relaterte skriftreferanser. Elevene kan også delta i aktiviteter som får dem til å skrive korte avsnitt som forklarer hvordan King bruker religiøst språk for å styrke sine moralske argumenter. Diskusjonsspørsmål kan legge til rette for en dypere utforskning av hvordan de religiøse begrepene forholder seg til de bredere temaene rettferdighet og likhet i brevet. I tillegg kan kreative aktiviteter som å skrive bønner eller prekener ved å bruke brevets religiøse vokabular tillate elevene å bruke disse begrepene i en praktisk kontekst, og fordype deres engasjement med materialet.
Bilde~~POS=TRUNC Tilskrivelser
 • I ❤ rains • h0lydevil • Tillatelse Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/lesson-plans/brev-fra-en-birmingham-jail-av-martin-luther-king/ordforråd
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office