Cell Division Eksempel på Ordforråd

Cell Division Eksempel på Ordforråd
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Leksjonsplaner for Celledeling

Celledivisjon

Av Oliver Smith

Celledeling er prosessen der celler kan lage flere celler. Det lar bare organismer bli mer komplekse, det lar også organismer erstatte celler og reparere vev. Mitose og meiose er to forskjellige prosesser ved celledeling. Mitose er prosessen der en celle lager identiske kopier. I disse cellene er DNA nøyaktig likt. Meiose er prosessen der en celle deler seg i to, ikke identiske celler, noe som betyr at DNAet ikke er det samme. Deoxyribonucleic acid, eller DNA, gir instruksjoner om å produsere mange forskjellige typer proteiner som er nødvendige for å lage strukturer i levende ting.
Cell Division

Storyboard Beskrivelse

nøkkelordforråd for celledeling - mitose og meiosis

Storyboard Tekst

 • KROMOSOM
 • DEOKSYRIBONUKLEINSYRE
 • C
 • EN
 • G
 • T
 • C
 • EN
 • G
 • T
 • DIPLOID CELLE
 • Kromosomer er trådlignende strukturer som består av DNA. De finnes i kjernen av celler.
 • Deoksyribonukleinsyre er mer kjent som DNA. Det er et dobbelt helisk molekyl. Det utgjør kromosomer og lagrer genetisk informasjon.
 • En diploid celle har dobbelt så mange kromosomer som en haploidcelle. Hos mennesker inneholder en diploid celle 46 kromosomer.diploide celler finnes over hele kroppen.
 • HOMOLOGE PAR
 • Cell Division Vocabulary
 • HAPLOIDCELLE
 • Cellene har to sett med kromosomer, en fra moren og en fra faren. Et homologt par er to kromosomer som har de samme genene på dem, men ikke de samme alleler.
 • En haploidcelle har halvparten av kromosomer i en diploid celle. Hos mennesker inneholder en haploidcelle 23 kromosomer. Eksempler på haploide celler er sæd- og eggceller.
Over 25 millioner storyboards laget
Storyboard That Family