The Book Thief Narrator Point of VIew

The Book Thief Narrator Point of VIew
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Boktyven av Markus Zusak

Boktyven skrevet av Markus Zusak

Av Liane Hicks

Boktyven er en historisk skjønnlitterær roman skrevet i 2005. Historien sentrerer om livet til Liesel Meminger, en ung tysk foreldreløs som ble oppdratt av fosterforeldre under Hitlers fremvekst og begynnelsen av andre verdenskrig. Forfatteren velger Døden til å være fortelleren, da han er i stand til å formidle omfanget av lidelsen til Holocaust samt beskrive den emosjonelle historien.
Boktyven

Storyboard Beskrivelse

Analysering av forfatterens valg av forteller og deres synspunkt eller perspektiv gir leseren en dypere forståelse av historien, karakterene, deres skjevheter og motivasjoner. Forfatteren av The Book Thief, Markus Zusak, tok det uvanlige valget å bruke Døden som fortelleren. Dette tillot ham å beskrive livet til Liesel Meminger, men også gruene

Storyboard Tekst

  • FORTELLER: FØRSTE PERSON OG TREDJE PERSON OMNISCIENT
  • Døden er overarbeidet og sliten. Han beskriver krigens skrekk i første verdenskrig og andre verdenskrig. Hans perspektiv gir oss en større forståelse av tiden og størrelsen på lidelse utover det Liesel opplever.
  • DØDENS PERSPEKTIV
  • Som en allvitende forteller er Døden også i stand til å beskrive karakterenes tanker og følelser intimt, som Liesels traumer om å miste broren.
  • LIESELS PERSPEKTIV
  • Død: Forteller historien i den første personen som beskriver opplevelsene hans ved å bruke "Jeg, meg, min". Døden beskriver også livet til Liesel Meminger og andre. Fordi han er "Død", kan han forklare hendelsene rundt karakterene er uvitende om.
  • BEGREP FRA TEKSTEN: " Jeg er vitne til de som er igjen, smuldret opp blant puslespillene av erkjennelse, fortvilelse og overraskelse. De har punktert hjerter. De har slått lungene."
  • Bevis fra teksten: " Fortsatt i vantro begynte hun å grave. Han kunne ikke være død. Han kunne ikke være død. Han kunne ikke."
Over 25 millioner storyboards laget
Storyboard That Family