Alamat ng Capiz

Alamat ng Capiz

Storyboard Text

  • Yumukod ang Heneral at nagpasalamat bago nagpaalam sa babaeng iyon sa pag-aakalang ang sinagot nitong "Capid", ay siyang katugunan sa kaniyang itinanong.
  • Nangangatal ang tinig na tumugon siya sa wikang Bisaya:
  • Noon din ang itinala sa talaan ni Heneral de la Cuesta ang salitang 'Capid' at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sapagkat hindi angkop sa kanilang dila ang tunog ng titik 'd', pinalitan ito ng Heneral sa titik na 's'.Buhat noon, ang lalawigan na iyon ay kinilala bilang Kapis. Ito ang naging bunga ng hindi pagkakaintindihan ng Heneral at ng takot na ina.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family