Ang Aking pamilya

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang Aking pamilya
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Ito ang aming bunso. Siya ay anim na taong gulang at lagi kong kalaro.
  • Ito ang aking tatay, siya ay 41 na taong gulang. Mahal ako ni tatay at tinutulungan ako sa aking problema.
  • Ito ang aking nanay, siya ang nagluluto ng aking pagkain. Mahal ako ni nanay at tinuturuan ako sa Filipino.
  • Ako ay si Mistral, 9 na taong gulang. Mahilig ako mag laro at gumawa ng aking takdang aralin.
  • Dahil sa pandemik ang pamilya ko ay nanatili sa bahay para maging ligtas.
  • Tayo ay magdasal magkakasama para ma protectahan tayo sa COVID - 19.
Over 30 Million Storyboards Created