Performance task 3

Performance task 3

Storyboard Text

 • ako po si Nicole Angel dela cruz.nais ko ipakita sa inyo ang pamumuhay ng pyudalismo.
 • Ang pyudalismo ay isang sistema ng pangangasiwa ng lupa kung saan ang lupang pag-aari ng may-ari o may-ari ay nililinang sa mga subordinate na empleyado na may tungkuling maglingkod at maging tapat sa may-ari
 • Masusunod kamahalan
 • Sa Lungsod ng Kapitalista,Mayroon silang sinusunod na sistema na tinatawag na Piyudalismo
 • Ipatawag ang dalawang Vassal at sila ay aking bibigyan ng lupa!
 • Tayo ay isang mga Vassal at tayo ay lubos na pinagkakatiwalaan ng Hari!
 • Fief, Ito ang lupang ibinibigay ng Hari
 • 
 • sabik na akong makita bukas ang hari at makuha ang ating Fief
 • umpisa
 • Kinabukasan
 • Handa na po kami kamahalan
 • Handa na ba kayong isagawa ang Investiture? Upang kayo ay maging legal na may-ari ng lupain
 • ipinatawag ang mga vassal at pinabibigyan ng lupa
 • Habang investiture, sila ay nanunumpa ng kanilang gagawin para sa Hari,
 • Proteskyon naman kamahalan ang aking isinusumpa
 • 
 • Matapos nito, nagtrabaho ang mga peasants sa kanila ng walang kahit anong suweldong nakukuha
 • At ganito nghirap ang mga Peasants.
 • Pagsasagawa ng ritual
 • Ang investiture ay isang ritwual upang sila ay maging legal na may-ari ng lupa na ibinigay ng hari.
 • ritual
 • Ako ay nanunumpa ng katapatan sa inyo,Kamahalan
 • paghirap ang mga Peasants.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family