Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying-dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante, na hindi nasusugatan ng ano mang armas. 
 • Isinilangsi Liongo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying-dagat ng Kenya. Siya angnagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar.Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante, na hindi nasusugatan ng anomang armas. 
 • 
 • Sa kabila ng kalakasan niyang ito, mayroon din siyang natatanging kahinaan na ang ina lamang nito na si Mbwasho ang nakaaalam. Ang sikrto nito ay tungkol sa kaniyang kamatayan na kung siya ay tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod, mamamatay siya.
 • Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate na unang napunta sakanyang pinsang si Haring Ahmad (Hemedi) na kinilalang kauna-unahang namuno saIslam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa Matrilinear na pamamahala ng mgakababaihan tungo sa Patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ngtrono.
 • SUGODD!!
 • Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at kinulong siyanito.
 • Ilabas niyo 'ko!!
 • Nakaisip si Liongo ng isang pagpupuri. Habang ang parirala (Refrain)nito ay inaawit ng mga nasa-labas, ngbilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ngbantay.Nang makita ito ng mga tao, tumigil siya sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan.
 • Nang siya ay tumakas at namuhay sa kagubatam, nagsanay itong mabuti sa paghawak ng busog at palaso at kinalaunan ay naipanalo niya ang paligsahan sa pagpana.
Over 30 Million Storyboards Created