7-St. Francis_Gavvala_ Micahnn Sam_Story Board Ko-Like Mo Ba?

7-St. Francis_Gavvala_ Micahnn Sam_Story Board Ko-Like Mo Ba?

Storyboard Text

 • ANG SIBILASASYON NG SUMER
 • Ang Sumer ay kilala bilang unang maunlad na sibilisasyon sa Mesopotamia, na kilala naman bilang 'Cradle of Civilization' at 'lupain sa pagitan ng mga ilog'
 • Naghari ang kanilang sibilisasyon mula ika-5 Milenyo BCE hanggang bandang 2400 BCE.
 • Ang mga Sumerian ay itinuturing na 'Creators of Complex Civilization.'
 • 2) UMMA: Ang pinakamahalagang lungsodpagkatapos ng Uruk
 • Ang ilan sa mga pinakamahalagang lungsod ng Kabihasnang Sumer ay:
 • 4) UR: Isa sa pinakamayamanglungsod ng Sumerian
 • 5) LAGASH: isa sa pinakamahalagang kabiserang lungsod sa sinaunang Sumer
 • 3) KISH:Ang unang lungsod nanagkaroon ng mga hari pagkatapos ng delubyo
 • 1) URUK: Ang pinakaunang lungsod
 • MGA DIYOS SA SUMERIAN:
 • ENLIL – Diyos ng Hangin
 • ENKI – Diyosng Katubigan
 • NINHURSAG –Dakiling diyosa ng Sangkalupaan
 • AN – Diyosa ng Kalangitan
 • Ang mga Sumerian ang lumikha ng pinakaunang sistema ng pagsulat na tinatawag na Cuneiform.
 • Inimbento din nila ang Sexagesimal, ang kauna-unahang sistema ng numero. Hindi tulad ng sa atin, ito ay nagpapatakbo base sa animnapu at hindi base sa sampu.
 • Isa sa mga pinakatanyag na tula sa mundo, Ang Epiko ni Gilgamesh, ay orihinal na isinulat sa Cuneiform at ito ang ika-2 pinakamatandang teksto sa mundo.
 • Sa taong 2340 BCE, isang lahi ng mga tao na kilala bilang mga Akkadians ay nanaig sa Sumer at dinala sila sa ilalim ng isang panuntunan. Nang maglaon, noong 2100 BCE ang mga Akkadians ay winasak ng mga kalapit na komunidad, kaya natapos ang Sumer.
 • Nagkaroon ng patuloy na salungatan sa pagitan ng mga lungsod ng Sumer pati na rin ang poot mula sa mga sibilisasyon sa Hilaga.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family