O zlátém rounu.

O zlátém rounu.

Storyboard Text

 • Žil kdysi v Řecku král, který měl manželku z božského rodu. Narodili se jim chlapec Frixos a děvče Hellé.
 • O ZLATÉM ROUNU
 • Král si nevážil štěstí, které měl, a tak vyhnal manželku z domu. Tak dostali děti macechu. Macecha je nesnášela, furt je hubovala a týrala. Děti před ní utíkaly a schovávaly se v zahradě za královským palácem.
 • Buďte zticha haranti!
 • Ještě horší časy dětem nastaly, když se maceše narodily dva synové. Bála se, že se její synové budou dělit o majetek s nenáviděnými dětmi. Rozhodla se, že děti zahubí, aby její synové dostali celé království. Tento čin lstivě a dlouhodobě připravovala.
 • Musím je zahubit.
 • Lstivá královna tak tajně svolala ženy té krajiny a vzkázala jim, že se dozvěděla jak ztrojnásobit úrodu na svých polích.
 • Dříve než vyjdete se setbou na pole, musíte zrno upražit. Uvidíte, že na vaši sklizeň nepostačí sýpky. Kouzlo nikomu neprozraďte, jinak vás zastihne trest bohů.
 • Pole se brzy zazelenala, ale z hlíny nevyrážely jazyky osení, nýbrž jen plevel a bodláčí. V zemi vypukl hladomor. 
 • Vyšli do delfské věštírny posla, aby zjistil, proč bohové seslali na tvoji zem takový hladomor.
 • Než se vydal posel na cestu, zavolala si ho královna a nasypala mu do hrsti zlato.
 • Dobře, slibuju.
 • Zde je první díl tvé odměny, když dobře vykonáš, co ti řeknu, dostaneš druhý. Nechoď do Delf, jen se vydej tím směrem a zdrž se v lesích. Až uplyne doba, kdy by ses vracel z Delf, vrať se do paláce a oznam tuto věštbu: "Hlad z tvé země odejde a pole budou zase rodit, dostane-li se bohům oběti. Tou obětí ať je Frixos a Helle."
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family