Bisperas ng Kapistahan

Bisperas ng Kapistahan

Storyboard Text

  • Nobyembre 10, bisperas ng pistang bayan sa San Diego at naghahanda na ang lahat.
  • Sa kabilang dako, nagsidatingan ang mga sugarol at mga sabungerong may hawak na manok at supot ng salaping pamusta.
  • Ang komandante ay tumatanngap ng singkuwenta pesos isang gabi. Darating din pala si Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang Intsik na si Carlos, at pati na rin sa Padre Damaso. Ngunit siya ay may sermon sa umaga at sa gabi lang siya makapagsusugal.
  • Ah, ligtas tayo! Ligtas na ligtas! At isa pa, si Carlos na Intsik ang maglalagay!
  • Mabuti kung gayon. Samakatuwid walang peligro?
  • Samantala, ang pinakamahalagang nangyayari ay naganap sa isang mataas-taas na kapatagan na di kalayuan sa bahay ni Ibarra.
  • Dito yan! At iyon naman ay doon! Kaunting Bilis! Kailangang matapos natin ito ngayon.
  • Hindi pa ninyo alam kung ano ang ating itinatayo, ha? Ito ay paaralan na katumbas sa paaralan sa Europa, hiwalay ang mga babae at lalaki, may lugar para sa pagtanim ng puno at gulay, mayroon ding bodega at silid pang-disiplina para sa mga pasaway na batang mag-aaral.
  • End
  • Hindi tayo makaiilak ng sapat sa paraang iyon. Hindi naman ako napakayaman para makayang gastusan ang inyong magugugol . . . at saka ang gusaling ito ay hindi simbahan. Isa pa, hindi ko ipinapangakong itatayo ko ang paaralang ito sa gastos ng iba.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family