mariellabanquilcomicstrips

Updated: 10/2/2021
mariellabanquilcomicstrips

Storyboard Text

 • Mariella Banquil 11Humms-Antonio Luna
 • sige po ma
 • ma may tanong ako
 • Ma ano yung ideology?
 • HI Ma!!!
 • Hello Anna
 • isang sistema ng mga ideya, lalo na kung saan ang isa ay bumubuo ng batayan ng pang-ekonomiya o pampulitikang teorya at patakaran.
 • Pasok muna tayo sa loob anna mukhang uulan
 • o ano yun anak?
 • ahhh, ano naman po yung communism
 • Ang komunismo ay isang pilosopiya, sosyal, pulitika, at pang-ekonomiyang ideolohiya at kilusan na ang layunin ay ang pagtatatag ng isang lipunang komunista,
 • alalaong baga'y isang sosyo-ekonomiyang utos na isinagawa sa mga ideya ng pag-aari ng mga karaniwang uri ng produksyon at kawalan ng panlipunang uri, pera, at estado.
 • How about Forscism?
 • Ahhh, ganun pala yun ma ?
 • Ang Forscism o sa tagalog ay pasismo ay isang uri ng malayong kanan, awtoridadismo na katangian ng diktador na kapangyarihan, na mapipilit na panunupil ng oposisyon
 • oo anak
 • ma? how will this ideology help our present political situatioon.
 • We attempt here to clarify ideas about ideology – what it is, how it is transmitted, how useful it is in making sense of society.
 • So, given that ideology is very important in politics,Is there something about ideological thought that is distinct from other forms of thinking?
 • salamat ma
 • ahhh ganun pala yun ma
 • wala na po ma, sige po magluto kana po hehehe
 • oo anak, may itatanong ka pa ba?kung wala na magluluto na ako ng hapunan ha