Grup10_EtiquetesHTML

Grup10_EtiquetesHTML

Storyboard Text

 • <BODY>
 • Aquesta etiqueta és la que ens fa mostrà la part visible del document i és on es dona color i disseny a la pàgina.
 • <BR>
 • Serveix per produir un salt entre línies en el text, i és útil per escriure poemes o una direcció on la divisió de les línies és significant.
 • <HEAD>
 • És on proveeix la informació general sobre el document, incloent-hi el títol de la pàgina o enllaços de scripts...
 • <A>
 • És una etiqueta que ens ajuda a crear un enllaç.
 • <Hx>
 • Aquesta etiqueta serveix per saber la importància del títol i per estructura el contingut. I la "x" és on es posa un número on l'1 és el més gran i els 6 el més petit.
 • <HEADER>
 • S'utilitzen per definir la capçalera de la pàgina web. Sol tenir el logotip, el menú de navegació, etc.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family