Kabanta1 - Isang Pagtitipon

Kabanta1 - Isang Pagtitipon

Storyboard Text

 • Sa araw na malapit na matapos ang Oktubre, ay inihayag ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago na mag-iimbita siya sa isang hapunan. Dahil mabuting tao at kilala sa buong Maynila, agad na kumalat ang balita tungkol sa pagtitipong gagawin sa kalye Anloague. Matapos nito kumalat ay maraming naghanda at pumunta sa kanyang handaan.
 • Sa lahat ng naroroon, ang pinakamasaya ay ang pangkat ng dalawang prayle, dalawang sibilyan, at isang sundalo.
 • Matanong ang dayuhan tungkol sa mga Pilipino, kabilang ang mga Indio. Nang mabanggit ang monopolyo sa tabako, dito nagsalita nang di maganda si Padre Damaso tungkol sa mga Indio. Hinamak niya ang mga ito at iniba naman ni Padre Sibyla ang usapan.
 • Paris ng paniniwala ko sa Ebanghelyo sobrang mapagwalang-bahala ang mga Indio!
 • Baka naman ginagamit lamang natin iyon para mapagtakpan ang ganyan din nating ugali?
 • Nagkukwento si Padre Damaso tungkol sa kanyang pagiging padre sa iba't-ibang lugar at ang pagnanatili sa San Diego ng 20 taon, at ang alam niya sa mga maraming tao roon, tapos kinuwento niya ang pagsama ng loob niya nang pagtapos niya sa pagiging padre roon.
 • Nang umalis ako, iilang matatanda at hermano tercero ang naghatid sa akin gayong 20 taon akong nanirahan doon.
 • Nagtanong si Padre Sibyla tungkol sa kung bakit siya ay umalis bilang kura-paroko ng San Diego pagkatapos ang 20 na taon. Sabi ni Damaso, hindi raw dapat nangingialam ang hari ng Espanya sa pagbibigay-parusa sa mga erehe. Sinabi naman ni Tenyente na nararapat lamang ang parusa.
 • May relihiyon ba? Malaya ba ang mga pari? Napapahamak na ang bayan! Ibig kong sabihin kapag isang pari ang nagpahukay ng nakalibing na bangkay ng isang erehe, kahit hari ay walang karapatang makialam, lalo na ang magparusa.
 • Marami pang dumating na bisita. May isang pilay na Kastila na mukhang mabait. Nakakapit siya sa bisig ng isang Pilipina na nagpakulot ng buhok. Naka-make-up at suot-European. Sila ang mag-asawang Doktor de Espadanya at Doktora Donya Victorina. Nakiumpok sila sa grupo.
 • Di nagtagal at may dalawa pang dumating....
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family