Search
  • Search
  • My Storyboards

AHHA

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
AHHA
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Una nilang napatay ay si Humbaba, at ang demonyong nagbabantay sa kagubatan.
  • Tinugon ng mga diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang kasinlakas ni Gilgamesh na si Enkido. Sa bandang huli ay naging matalik na magkaibigan sila.
  • Nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Uruk, ngunit mayabang siya at abusado sa kaniyang kapangyarihan kung kaya’t nanalangin ang kaniyang mga nasasakupan na makalaya sa kaniya.
  • Pinadala ni Ishtar ang toro ng kalangitan upang wasakin ang kalupaan dahil sa kawalan ng paggalang ni Gilgamesh at Enkido kaya itinakda ng mga diyos na dapat may isang mamatay sa kanilang dalawa at iyon ay si Enkido.
  • Sinubukang tangkain nila Gilgamesh at Enkido at siraan ang diyosang si Ishtar at biglang nagkaroon si Enkido ng matinding karamdaman.
  • Palala na nang palala ang karamdaman ni Enkido. Makalipas ang ilang araw, nagluksa si Gilgamesh sa pagkamatay ng kaniyang kaibigan. Sa loob ng pitong araw ay pinagpatayo niya ito ng estatwa bilang pagbigay parangal sa kaniya.
Over 30 Million Storyboards Created