Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Reyna Mab na nagdadala ng mga panaginip sa lahat ng natutulig.
 • Manahimik ka, Mercutio! puro kalokohan ang sinasabi mo!
 • Isang Montague sa aking tahana, ito ay napakawalang galang, lalabanan ko siya.
 • Ito ang bahagi ng eksena 4 na pupunta sina Romeo at Mercutio sa pagdiriwang ng Capulets. Pupunta sila para makanap si Romeo ng mas higit pa kay Rosaline. Simulann ni Mercutio ang pakikipag-usap tungkol kay Reyna Mab, at malinaw na labis na nabalihasa.
 • halikan moko!
 • Inaalo ngayon ni Romeo si Mercutio, dahil sa sobrang sama ng loob. Nang kumalma na siya ay nakarating na rin sila sa capulets. Pinag-uusapan nila kung paano sila darating nang huli para hindi sila hilingin na magpakita sa harap ng lahat. Nagbabala rin si Romeo na may mangyayari ngayong gabi na hindi magiging maganda ang pagtatapos para sa kanya.
 • sino ang kanyang ina?
 • Siya ang ginang ng bahay.
 • Dumating na si Romeo sa pagdiriwang at palakad-lakad na nanatiling tahimik. Sa tuwing nagsasalita siya ay nakikinig si Tybalt at alam niyang isa siyang Montague. Sinabi niya kay Capulet ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gawin, dahil hindi siya gumagawa ng anumang pinsala.
 • Sino siya?
 • Siya ang anak ng pinaka masama nating kaaaway. Romeo Montague.
 • Nakita na ni Romeo si Juliet, inamin niya na hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita ang tunay na kagandahan tulad ni Juliet. Hinila niya si Juliet palayo sa natitirang bahagi ng pagdiriwang at sinabi sa kanya na gusto niya itong halikan. Tumanggi si Juliet ngunit nauwi rin ito sa paghalik sa kanya ng dalawang beses. Ang sandali ng pag-ibig ay agad na naputol ng Nars nang tawagin niya si Juliet upang kausapin ng kanyang ina.
 • Nang makaalis si Juliet upang makipag-usap sa kanyang ina,tinanong ni Romeo ang Nars kung sino ang kanyang ina. Sinabi ng Nars kay Romeo na ang kanyang ina ang ginang ng bahay. Nang malaman ni Romeo na siya ay isang Capulet, sinabi niyang may utang siya sa kanyang kaaway na nag dala sa kanya kay Juliet.
 • Bumalik si Juliet at tinanong ang Nars kung sino siya. Hindi alam ng Nars kaya pumunta siya para alamin. Nang malaman niyang siya ang anak ng pinakamalaking kaaway ay sinabi niya kay Juliet. Si Juliet ay sobrang pinanghinaan ng loob
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family