cell 1 and 4

cell 1 and 4

Storyboard Text

 • Come in, guys! I chose a room for us to stay since there are a lot of customers in my bar.
 • epitome
 • Wow! This place is awesome!
 • However, incineration typically results in less recycling, which would be a more efficient use of recyclable material than incinerating it. This reduction of recycling due to incineration is considered the major disadvantage of incineration. Although an important concern with incineration is the production of toxins, with proper technology these toxins can be managed.
 • Another approach to reducing the amount of plastic that ends up in our landfills is the Development of Biodegradable plastic. The idea here is that plastic can be made to break down (be compostable). In addition, bioplastics often come from renewable raw materials.
 • Also Incineration leads to a huge volume reduction of waste, which results in less waste ending up in the landfill. Waste in the landfill is the least environmentally friendly option.
 • Yes, I agree with you.
 • Ito ang hindi makatotohanan, luna. Makinig ka. Alam mo ba na hindi totoo na ang climate change ay tumutukoy lamang sa pagtaas ng temperatura ng ibabaw ng mundo? Hindi rin totoo na ang climate change ay ang paglaganap sa carbon monoxide sa hangin sa buong daigdig At ang panghuli sa hindi makatotohanang impormasyon tungkol sa nasabing kalamidad ay sa climate change ay dapat gumamit ng mga produktong sagana sa carbon dioxide.
 • Wow, Totoo na ba 'yan? Kino, ikaw ba 'yan?
 • Also Incineration leads to a huge volume reduction of waste, which results in less waste ending up in the landfill. Waste in the landfill is the least environmentally friendly option.
 • Wow! sige nga, pakikinggan namin yan.
 • Ito, may mga ibabahagi akong mga katotohanan at hindi makatotohanang impormasyon mula sa nasabing kalamidad.
 • Alam niyo ba na nagkakaroon ng pagbabago sa kalamidad ng dahil sa mga gawain ng tao na nagbubunga ng pagdami o pagtaas ng carbon dioxide at greenhouse gases sa ating kapaligiran. Ang mga bagyo, tagtuyot at pagkamatay ng coral ay ilan sa mga natural na sakuna na dahil sa pagbabago ng klima at Dahil sa pagbabago ng klima,patuloy na tumataas ang temperatura at dumadagdag ang mga taong namamatay dahil sa overheating o hyperthermia.
 • May limitadong badyet lamang ang bawat sangay ng pamahalaan kung kaya’t nararapat na gamitin ito nang tama upang matugunan ang bawat pangangailangan ng mga mamamayang naapektuhan ng kalamidad. Ang tamang distribusyon ay kaakibat ng paggamit sa badyet nang tama upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan.
 • At Sa ganitong oras, dapat panindigan ang mga ganitong bagay, sapagkat maraming buhay ang nakasalalay dito.Ang pag prayoritasyon sa mga bagay na dapat inuuna at kakailanganin sa kalamidad ay makakasigurado na makakaligtas ang mga maraming pamilya.
 • Oh, hindi pa diyan nagtatapos! May ibabahagi pa rin ako! Ipapaliwanag ko naman kung bakit mahalaga ang tamang distribusyon at paggamit ng badyet ng mga sangay ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad.Mahalaga ang tamang distribusyon at paggamit ng badyet ng mga sangay ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad sapagkat ito ang panahon na maraming tao ang nangangailangan.
 • Tiyak dapat ang oras ng pagsasagawa upang mangyari ang nais na paghahanda sa kalamidad. Mahalaga ang prayoritasyon.
 • Ito ay sa pamamagitan ng tamang distribusyon at paggamit ng badyet ng mga sangay ng pamahalaan, maiiwasan ang kakulangan sa badyet at sa pangangailangan ng mga tao.
 • Well Shan, What can you say about what you’ve learned?
 • Grabe! Ang saya pala pag may sense naman ang usapan natin. Nakakatalino pakinggan!
 • I agree with Elyse.
 • The content of the source is well examined and it fits our information needs. They’re making sure that it provides enough information. I guess they've also determined if the site gives all the evidence we may need. Also, the webpage grants references they used to learn are reliable links to other sources.
 • Do you want me to share something, babe?
 • Make sure it's knowledgeable, kuya!
 • This year's catching up was really fun and helpful!
 • I couldn't agree more with you, Via. I hope each and everyone of us had so much fun and learned so many things about climate change. Thank you, everyone for sharing your knowledge! Let's enjoy the rest of the night by dancing at the dance floor.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family