yuh

yuh

Storyboard Text

 • Sa isang bayan, may isang gurong pang-elementarya na nagngangalang Maria. Siya ay may isang anak na nasa ika-apat na baitang. Maaga palamang ay gumigising siya upang maghanda ng pagkain bago gumising ang kaniyang anak. Ang kanyang anak ay nag-aaral sa paaralan kung saan siya nagtuturo.
 • Sabay silang pumapasok sa paaralan ngunit dahil sa layo ng paaralan mula sa kanilang bahay ay lagi silang nahuhulisa kanilang klase. Bitbit-bitbit ang kaniyang visual aids, dali-dali silang pumasok sa paaralan.
 • Bilisan mo anak! mahuhuli ka na sa iyong klase
 • Kinalaunan, nagpatulongang kaniyang anak sa kaniyang takdang aralin. Ang takdang aralin ng kanyanganak ay tungkol sa gusto nilang maging trabaho sa hinaharap. Pagkatapos marinigni Maria ang takdang aralin ng kanyang anak, ikwinento niya kung bakit niyagustong maging guro noong siya ay bata pa.
 • Sige anak ikukuwento ko sa iyo
 • Ma, sa amin pong takdang-aralin, kailangan daw po naming tanungin ang aming magulang kung ano ang kanilang gustong maging trabaho noong bata pa sila.
 • Noong bata pa ako, gustoko maging guro dahil gusto kong magsuot ng uniporme ng guro. Sa tingin ko aymagmumukha akong maganda sa mga uniporme ng guro.
 • Ikwinento ni Maria sa kaniyang anak ang kaniyang karanasan
 • Ngayon, ako ay isa nang guro. Kaya ikaw anak, piliin mo ang kursong gusto mo o yung kursong masisiyahan ka
 • Sige po ma
 • Pagkatapos ikwento ni Maria ang kanyang karanasan sa pagpili niya ng kurso, tinanong niya ang kanyanganak kung ano ang gusto niya paglaki. Agad naman itong sinagot ng kanyang anak .
 • Ikaw anak, anong gusto mong maging trabaho paglaki?
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family