Unknown Story
Updated: 5/30/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Nagkaroon pa ng isang anak ang mga magulang ni Bidasari- siya ay si Sinapati. Dumating sa Kembayat ang isang anak na lalaki ni Diyuhara at nagulat siya dahil kamukha nito si Bidasari.
  • Kaya kinaibigan niya si Sinapati at ibinalitang may kapatid siyang kamukhang-kamukha niya. Itinanong ni Sinapati sa kanyang mga magulang kung may kapatid siyang nawawala.
  • Nagpunta si Sinapati at ang kanyang magulang sa Indrapura sa pagbabakasakaling si Bidasari ang anak na iniwan sa bangka ng kanyang mga magulang.
  • Sa kanilang pagdating ay nagtaka ang lahat dahil magkamukhang-magkamukha sina Bidasari at Sinapati.
  • Sinabi ni Sinapati ang kanilang pakay at ipinagtapat naman ni Diyuhara na nakuha nga niya sa bangka si Bidasari.
  • Nagkakilala ang magkapatid at ipinakilala si Sinapati kay Sultan Mogindra. Naging masaya ang lahat sapagkat tunay na prinsesa pala si Bidasari.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family