Adam Smith

Adam Smith

Storyboard Text

  • Hallo, mitt navn er Adam Smith. Jeg var født Juni 16. 1723. Oppvokst i England i den travle byen Kirkcandy.
  • Jeg er en skotske politisk økonom og filosof. Gjennom livet mitt har jeg skrevet verk, men jeg er mest kjent for boken min "The Wealthy of Nations", skrevet i 1775
  • Jeg mente at økonomier fungerer best når enkeltpersoner er frie til å forfølge sin egeninteresse, og at markedets usynlige hånd ville lede enkeltpersoner til å produsere varer ogog tjenester som andre ønsker, noe som fører til større effektivitet og økonomisk vekst.Han trodde også på fordelene med frihandel og muligheten til å importere og eksportere varer fritt ville føre til større
  • Jeg mener også at det er viktig at regjeringen ikke intervenerer i markedet, men heller lar prisene dannes av tilbud og etterspørsel.
  • Jeg kritiserte også regjeringens inngrep i økonomien, og hevdet at det ville føre til ineffektivitet og korrupsjon.I stedet mente jeg at markedene burde overlates til å regulere seg selv, med minimal innblanding fra myndighetene. Jeg mente at en markedsøkonomi ville føre til større velstand, etersom enkeltpersoner og bedrifter står fritt til å forfølge sin egeninteresse.
  • Jeg døde den 17. juli 1790, og jeg la til detaljer i det første systemet for politisk økonomi på dødsleiet, jeg trodde å ha angret på at jeg ikke hadde oppnådd nok. Som et siste ønske fra meg ønsket jeg at mine personlige papirer skulle bli ødelagt etter min død. Click To EditIdetailedthefirstsystemofpoliticaleconomy andonmydeathbed,regretted thathehadnotachievedenough.Asalastwishhe wantedhispersonalpaperstobedestroyedafterhis death Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family