Tarih-Coğrafya Ödev

Tarih-Coğrafya Ödev

Storyboard Text

  • Jericho Orta Tunç Çağı'ndasürekli olarak yaşanılan bir yer olan Eriha; Geç Tunç Çağı'nda yıkılmış, bundan sonra artık bir kent merkezi olarak hizmet etmemiştir. Kent, dikdörtgen kulelerle güçlendirilmiş, geniş savunma duvarları ile çevrilmiş ve dikey şaft mezarları ve yer altı mezar odalarına sahip geniş bir mezarlığa sahipti; bunlardan bazılarındaki ayrıntılı cenaze sunakları, bölgede yaşayan kralların mezarları olabilir.
  • Öncelikle Jericho Erken Tunç Çağında Anadolu ve Trakya'da yaklaşık MÖ 3000-2000 yılları arasına tarihlendirilen Erken Tunç Çağı (İlk Tunç Çağı), genel karakteri ile üzerinde tapınak ve idari binaların da bulunduğu organize, tahkimli, bağımsız şehir devletlerinden oluşan bir dönemi kapsar. Sosyal, dinsel ve teknolojik değişime tanıklık eder.
  • 11,000 yıllık gizemli Jericho Kulesi oldukça gösterişli bir antik yapıydı. Dünyanın ilk gökdeleniydi ve yıllar boyunca neden inşa edildiğine dair onlarca teori ortaya atıldı. Bazıları 8.5 metrelik bu antik kulenin güç göstergesi olduğunu iddia etti. Diğer bilim insanları ise kulenin bir tür belirteç ya da antik bir zaman ölçer olarak kullanıldığını ileri sürdü. Ayrıca kule, antik dönemde yaşayan insanların korkularını ve kozmolojik inançlarını da yansıtıyor olabilirdi. Jericho Kulesi, Çanak Çömleksiz Neolitik A döneminde MÖ 8000 yılı civarında inşa edildi ve insanlığın taştan yaptığı yapıların ilk örneklerindendi.
  • Geç Tunç Çağı MÖ 1550 ve 1200 arası döneme verilen addır. Bu dönemde Anadolu'da Hattileri ortadan kaldıran Hititler egemen olmuştur. Çağın sonuna doğru gerçekleşen Deniz Kavimleri Göçü sonrasında Hititler de yıkılmıştır.Sahada Geç Tunç Çağı'nda (MÖ 1400'lerde) küçük bir yerleşim olduğuna dair kanıtlar vardır, ancak önceki kazılardan kaynaklanan erozyon ve yıkım bu katmanın önemli kısımlarını silmiştir.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family