Story telling from Rachel

Story telling from Rachel

Storyboard Text

  • Mijn eigen visie als social worker , is iemand die de juiste hulp kan bieden aan een bewoner/bezoeker, een luisterend oor bieden en een relatie creëren zodat er een band ontstaat waardoor de bewoner/bezoeker zich op zijn gemak voelt om alles te delen.Om dit te kunnen heb je onder andere nodig, de juiste communicatietechnieken, inlevingsvermogen en vertrouwensband.Mijn interesses in dit beroep zijn voornamelijk, dat ik een voldoening kan krijgen als ik een bewoner/bezoeker kan helpen aan zijn/haarhulpvragen of problematiek. De reden hiervan is omdat, ik altijd al mensen heb willen helpen en het leuk vindt wanneer ik kan zien dat het hen positief beïnvloed heeft. Mijn ambitie is, een goede social worker te worden en wellicht een eigen bedrijf oprichten waarbij ik jeugd en gezinnen kan helpen tere-integreren in de maatschappij.
  • Naar mijn mening heb ik voldoende talenten om een goede social worker te worden, hieronder reken ik mijn sociale vaardigheden. Dit merk ik doordat ik makkelijk contact durf en kan leggen met mensen die ik nog niet ken. Zoals ik eerder al had aangegeven, kan ik een goede luisterend oor bieden omdat ik een groot empathisch vermogen heb.Verder ben ik ook erg behulpzaam en probeer ik het maximale hieruit te halen, dus als een bewoner/bezoeker ergens hulp bij nodig heeft dan zet volledig voor in en misschien zelfs nog wat extra zodat de bewoner/bezoeker het idee krijgt dat hij/haar goede hulp krijgt.Ook vind ik dat ik erg stressbestendig ben, bewoners/bezoekers kunnen vaak met heftige problematiek komen en als social worker vind ik het belangrijk dat je in een stressvolle situatie alsnog kan helpen en je professioneel kan opstellen door de rust te behouden.
  • Naar mijn mening zijn valkuilen van een sociaal workerbewijsdrang hebben, hiermee bedoel ik dat de social worker alles wil bewijzenwaardoor diegenebijv. te snel werkt en hierdoor stappen overslaat, emotionele verstrengeling komt ook vaak voor, bewoners/bezoekers kunnen soms heftige verhalen hebben en hier door heb je ook weleens dat de social worker zich me laat slepen met deze verhalen en niet meer goed zijn/haar werk kan uitvoeren. Verder is te veel hooi op je vork nemen ook een valkuil, omdat je hierdoor misschien te veel afspraken maakt, je agenda vol zit en hierdoor je overzicht kwijt bent. Beloftes, een social worker kan beloftes maken die, die wellicht niet volledig na kan komen en hierdoor kan de band tussenbewoner/bezoeker en social worker beschadigd raken kan de vertrouwen beschadigd worden.
  • Mijn eigen waarden zijn, respect voor andere bijv. elkaar laten uitpraten en rekening houden met andere.Nauwkeurigheid bijv. afspraken op tijd na komen, werk op tijd afhebben en secuur zijn.Geduld, de tijd nemen om de ander zijn verhaal te doen, luisteren en de ander laten merken dat je luistert en zijn tijd gunt.Behulpzaamheid, willen helpen door een plan te maken of helpen waarbij nodig is.Trouw/loyaliteit, laten zien dat je geheimen kunt bewaren en geen informatie door deelt met derde.Als ik deze waarden vergelijk met die van de social worker dan komen ze best overeen, de sociaal worker respecteert de waarde en rechten van mensen, stimuleren om te participeren in de samenleving, richten zich op de mogelijkheden dus hulp bieden en erkennen diversiteit.
  • Ik heb voor dit beroep gekozen, omdat ik erg behulpzaam ben en nieuwsgierig en dan m.b.t. kinderen, jeugd en gezinnen. Deze doelgroep vind ik leuk omdat ik erg nieuwsgierig ben naar de problemen waar zij tegenaanlopen en ik wil ze helpen om hen zelf terug te vinden, de passie die ze wellicht hebben en helpen zoeken wat ze voor hun toekomst willen en daarbij helpen terug de samenleving in te gaan en wat van hun leven makeWat ik belangrijk vind om te ontwikkelen tot een beginnend professional is, een goeie verantwoordelijkheid gevoel, stressbestendig, geduld, vertrouwen, loyaliteit, respect en diversiteit.Als ik terugblik naar mijn marktplaatspresentatie die over tienermoeders ging, dan zou ik bijv. kunnen helpen bij het begeleiden van deze tienermoeders door zich voor te bereiden op het volwassen leven en wellicht kunnen helpen bij, dromen die zij alsnog kunnen najagen.
  • Mijn aandeel aan de marktplaatspresentatie was, taken op mij nemen, communiceren, afspraken op tijd nakomen, vertrouwen winnen m.b.t. mijn werk waar ik over heb verteld en de rest van mijn medestudenten motiveren het zelfde te doen.Mijn persoonlijke leerpunten zijn geweest, dat communiceren niet altijd voor iedereen even makkelijk is en dat het beter is om eerder aan de bel te trekken wanneer ik op merk dat het niet goed gaat i.p.v.af te wachten en dan last minute moeten haasten en werk overnemen.Wat ik heb ontwikkelt is, het werken in groepsverband kan goed gaan als je de juiste taken verdeeld en zorgt voor duidelijke informatie binnen je groepje zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen en wanneer dat af moet zijn.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family