Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Nakita ni Sisa ang kaniyang anak na si Basilio, malungkot ay mga mga sugat ito sa katawan at sinabi ni Basilio kay Sisa ang dahilan na hinahabol siya ng mga guwardiyang sibil at pinapatigil sa paglakad at dahil hindi siya napatigil siya ay binaril at nadaplisan ng punglo sa ulo. Sinabi din niya na naiwan niya sa kumbento si Crispin
 • Naiwan ko po si Crispin sa kumbento
 • Ako po ay hinahabol ng mga guwardiyang sibil at pinahihinto sa paglakad
 • Ako po ay natatakot na kapag ako ay kanilang nahuli ako ay paglilinisin ng sa kuwartel. Kaya binaril po ako at nadaplisan sa ulo
 • Nakiusap din si Basilio na huwag sasabihin kahit kanino ang dahilan ng pagkasugat niya sa ulo, bagkus ang sabihin ay nahulog lamang siya sa puno.
 • Oo anak.
 • Pakiusap ko din po na huwag niyong sabihin kahit kanino ang dahilan kung bakita ko may sugat sa ulo, bagkus sabihin niyo nalamang na nahulog ako sa puno.
 • Tinanong ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin. Sinabi ni Basilio na napagbintangan na nagnakaw ng dalawang onsa si Crispin. Hindi niya sinabi ang parusang natikman ng kapatid sa kamay ng Sakristan Mayor. Napaluha si Sisa dahil sa awa sa anak
 • Bakit naiwan si Crispin sa kumbento?
 • Si Crispin po ay nang pagbintangan na nagnakaw ng dalawang onsa.
 • Kaagad siniyasat ni Basilio ang kaniyang Ina na si Sisa upang sabihin kung ano ang ginawa ng kaniyang Ama dahil nalaman ni Basilio na dumating ang kaniyang Ama.Alam niyang pagdumarating ang ama tumitikim ng bugbog ang ina nito
 • Ina, mas makakabuti siguro kung tatlo nalang tayo nila Crispin ang magsama sama.
 • Sa pagtulog ni Basilio siya ay binangungot. Sa panaginip niya, nakita niya ang kapatid na si Crispin ay pinalo ng yantok ng kura at sakristan major hangang sa ito ay panawan ng malay tao. Dahil sa kanyang malakas na pag-ungol, siya ay ginising ni Sisa. Tinanong ni Sisa kung ano ang napanaginipan nito. Hindi sinabi ni Basilio ang dahilan at sa halip , kanyang sinabi kung ano ang balak nito sa kanilang pamumuhay
 • 
 • .Ang kaniyang balak ay ihihinto na silang magkakapatid sa pagsasakristan at ipapakaon niya si Crispin kinabukasan din,pagkatapos nito hihilingin niya kay Ibarra na kunin siyang pastol ng kanyang baka at kalabaw at kung malaki-laki na siya, hihilingin niya kay Ibarra na bigyan siya ng kapirasong lupa na masasaka. AtSi Crispin ay mag-aaral kay Pilosopo Tasyo at si Sisa ay titigil na sa pagtatahi ng damit.
 • Ina, mas makabubuti siguro kung hihinto muna kami ni Crispin sa pag sasakristan. hihilingin ko nalang kay Ibarra na ako nalamang ang mag pastol ng kanyang baka at kalabaw at kapag malaki na ako ako ay makikiusap kay Ibarra na bigyan ng kaunting lupain para sakahin
 • Ako naman ay natutuwa sa iyong desisyon anak, minalas man ako sa Ama niyo, napaka suwerte ko naman sa inyo.
 • Dahil ito lamang ang paraan na aking alam upang mapaunlad ang ating buhay Inay.
Over 30 Million Storyboards Created