kompan

kompan

Storyboard Text

  • Ang balak kong gawin upang mapaayos ang kalagayan ng edukasyon ng kabataan ay ang tulungan sila at ibigay sa kanila ang mga kinakailangan nilang gamit. 
  • Maitanong ko lamang po, ano po ang maipaglilingkod nyo sa mga kabataan kung sakaling kayo po ang manalo ngayong eleksyon?
  • Masasabi kong mas matutulungan ko ang ating mga kabataan kung ako ang mananalo sa eleksyon sapagkat mas magkakaroon tayo ng malawak na koneksyon na makatutulong sa atin upang masustenthan ang mga pangangailangan ng mga maga-aral.
  •  Napaka-ganda po ng inyong mithiin para sa aming mga kabataan. Sa tingin ko po ay susuportahan nila kayo sa inyong mga susunod na gawain.
  • Maraming salamat sa iyo Ineng.
  • Maraming salamat po sa pagtangkilik sa akin at paglalaan ng inyong oras para masagot ang aking ilang katanungan.
  • Sige Iha, Salamat rin sa iyo. Mag-iingat ka.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family