Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Andito tayo para magplano. Nabalitaan kasi namin na may naitalang lindol kahapon sa kalapit na lungsod.
 • Alamin kung paano at bakit dapat paghandaan ang mga kalamidad. Hindi maiiwasan ang anumang kalamidad kung kaya't dapat itong paghandaan. Paano nga ba maghanda, at ano dapat ang ihanda para sa mga kalamidad?
 • Kung mayroon silang mga katanungan, dapat silang sagutin, upang hindi magkamali
 • Tandaan na isama ang mga bata sa mga pag-uusap upang malaman din nila kung ano ang gagawin sa panahon ng kalamidad.
 • Pagtitipon ng pamilya upang paghandaan ang kinatatakutang malakas na lindol.
 • Maghanda ng mga Emergency Kit na naglalaman ng mga pangangailangan. Ilagay ito malapit sa pintuan o labasan, upang hindi maiwanan o makalimutan sa pagmamadali.
 • Mga kagamitan sa loob ng Emergency Kits.Mga delataGamot o First AidFlashlightRadyong de-bateryaDamitDrinkable waterBatteryKandila Posporo
 • Hinayaan ni Michelle na manood ng bidyo ang kaniyang mga anak tungkol sa paghahanda para sa mga sakuna at kalamidad.
 • Mga lugar tulad ng:Brgy. GymnasiumParkeParking lotBakuranSports FieldsTandaang kapag lindol at malapit ka sa dalampasigan, ay pumunta sa bundok o mataas na lugar.
 • Kung sakaling kakailanganin mong lumikas, laging tandaan na pumunta sa isang lugar na may bukas na espasyo.
 • Laging tandaan na mag-plano kasama ang buong pamilya, lalo na ang mga bata para alam din nila ang mga dapat na gagawin.
 • Sana ngayon ay naiintindihan niyo na kung paanong paghahanda ang dapat nating gawin kapag may kalamidad...
 • Opo, Ma! At ngayon ay handa na kami sa anumang na sakuna.
 • Maghanda ng Emergency Kits, kakailanganin ito kapag mage-evacuate sa tuwing may sakuna o kalamidad,ito ang dadalhin mo sa iyong paglabas.
 • Kung sakasakaling nasa labas ka ng inyong bahay, pumunta sa lugar na may bukas na espasyo. Kundi man ay sa evacuation center na nakatalaga sa inyo.
 • Ang kalamidad ay hindi naiiwasan o napipigilan, kung kaya't dapat itong paghandaan.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family