Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Oo, kung makakabot ako.
  • sakto! Ang talumpati ay isang halimbawa ng Kakayahang Diskorsal!
  • tama, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng nagsasalita na mabigyan ng tama o tiyak na interpretasyon ang pahayag na napakinggan o nabasa upang makabuo ng isang makabuluhang kahulugan.
  • Humanap tayo sa youtube ng iba pang halimbawa!
  • Sa ganitong paraan pala ay nagiging mas malinaw at mas madaling maintindihan ang isang pahayag.
  • Oo! Andami ring halimbawa at kahulugan
  • Laking tulong ng internet at napapalawak nito ang ating mga kaalaman ano?
  • Oh, ang tula pala ay isa ring halimbawa ng kakayahang diskorsal?
  • kaya nga, ngunit ano ang kailangan ko na pag aralan upang maging maalam dito?
  • Nasabi rin sa bidyo na napanoood natin tungkol sa pakikipag talumpati na kailangan ay maging marunong dapat sa lingguwistiko/gramatikal
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family