epiko

epiko

Storyboard Text

 • MAGITING NA MAGLALAKBAY
 • MAGITING NA MAGLALAKBAY
 • MAGITING NA MAGLALAKBAY
 • Isang araw, mayroong maglalakbayang mahilig magpunta kung saan-saan upang matuklasan ang buong mundo.
 • MAGITING NA MAGLALAKBAY
 • Nang madilim na ang nakikita niya sa kalawakan nalaman lang niya napagabi siya at inabutan ng siyam-siyam upang makalabas ng kuweba.
 • MAGITING NA MAGLALAKBAY
 • Minu-minuto lamang at nakakita siya ng isang bahay at nagkakagulo na hindi maintindihan. Ang mga sigaw ng tao ay nanggagaling sa mga kagubatan at maraming kakaibang nangyayari/.
 • Nang napansin niya ito gusto niyang puntahan agad ang mga nasusunog na hayop na nasa kagubatan dahil sa sunog na nakikita at usok na patuloy na nagpapaitim sa mga ulap. Ang kaniyang problema ay ang ilog na nakaharang sa kabilang lupa ngunit gumawa siya ng paraan at ipinagpatong-patong ang mga nakikitang bagay.
 • Agad-agad siyang tumakbo upang tulungan ang mga hayop. Inilipat niya ang iba sa ligtas na lugar at maiiwasan ang mga sunog.
 • Nang matapos ang mga pangyayaring ito, siya ay nagpatuloy maglibot ay hindi alam ang pinaroroonan. At mayroon siyang nakikitang mga hayop na tumutulong sa kaniya. Kaya sa panahong iyon ang mga hayop ay tutulong sa kaniya at hindi siya maliligaw, magugutom, o mapapahamak.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family