Unknown Story

Unknown Story
More Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!
Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Noong unang panahon, mayroong isang prinsesang nagngangalang Lilia.
 • Ako si Lilia! At ito ang aking pamilya.
 • Ang buong buhay ni Lilia ay kontrolado ng kaniyang magulang.
 • Lilia! Bakit hindi ka sumunod sa utos ko!? Ganiyan ba tinuro ko sayo?
 • Flashback
 • miss na kita inay..
 • Lilia! anak kamusta kana?
 • Ang nakakasama na lamang niya sa gitna ng lahat ng ito ay ang pinakamatalik niyang kaibigan, si Leo.
 • Lilia, kailangan mo na umalis, baka makita ka nanamang kasama ako at magalit sila.
 • Kahit saglit na lang, parang awa mo na.
 • Lilia! Ito nga pala si Ken, isang prinsipe.
 • .
 • Si Lilia ay nakatira sa isang palasyo kasama ang kaniyang ama at ang asawa ng kaniyang ama, ang hari at reyna ng kanilang bayan. Kasama niya rin ang anak ng kaniyang ama at asawa niya, ang nakababata niyang kapatid na si Anna.
 • Kaya nagkaroon ng plano si Lilia na tumakas mula sa palasyo at mamuhay na lamang kasama si Leo.
 • Mula sa gagawin niya sa buong araw, sino ang kaniyang dapat mapangasawa, ang buong buhay ni Lilia ay planado na at wala siyang kayang gawin upang mabago ito. Ang kaniyang buhay ay parang naging impyerno simula noong namatay ang kaniyang totoong ina na mahal na mahal niya.
 • Simula noon ay mas naging masama pa ang pagturing ng pamilya ni Lilia sa kaniya.
 • Bilisan mo ang paggawa, napakabagal mo!!!
 • Lilia, gumising ka., hindi ko pa nasasabing mahal kita..
 • Si Leo ay mahirap lamang kaya hindi usto ng magulang ni Lilia na maging magkaibigan sila. Dumating ang araw na kailangan maghanap si Lilian ng kaniyang mapangangasawang prinsipe, may napili na ang kaniyang ina na kaniyang mapapangasawa ngunit ang nasa isip lamang ni Lilia ang pinakamatalik niyang kaibigan, si Leo.
 • Ilang araw pagkatapos noon, namatay na si Lilia.
 • Mahal na mahal kita Lilia, kamusta ka na diyan, kasama ang iyong ina? May napansin akong mga bulaklak dito, magugustuhan mo siguro ito, papangalanan ko itongLily,tulad ng iyong pangalan.
 • .
 • Ngunit nahuli sila ng kaniyang magulang, at pinakulong nila si Leo sa kulungan ng kanilang palasyo.
 • LILIA! Saan ka pupunta? BUMALIK KA! At sino yang kasama mo? Si Leo na naman!? Ipatapon na iyan!
 • Wag! Ibalik niyo siya, parang awa niyo na!
 • Sa sobrang pagod araw-araw, dahil sa napakadaming utos sa kaniya, si Lilia ay nagkasakit, wala itong gamot at maaari siyang mamatay. Noong nalaman ni Leo ito, siya ay tumakas upang masabi niya kay Lilia ang totoo niyang nararamdaman, ngunit huli na ang lahat.
 • Pasensya na..
 • Araw-araw ay biniisita siya ni Leo, sa kaniyang libingan. Ang kaniyang ama, ina at kapatid ay sobrang nagsisi sa kanilang ginawa. Dito ay nakakita sila ng bulaklak na napakaganda, na tumutubo sa libingan ni Lilia, pinangalanan nila itong Lily o Liryo.
 • Pasensya na, Lilia..
Over 30 Million Storyboards Created
Storyboard That Family