Search
  • Search
  • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Class naalala nyo pa ang ating mga napag-aralan noong nakaraang talakayan? Maari ba kayong magbigay ng isa?
  • Ang pamilihan ay ang lugar saan nagaganap ang relasyon sa pagitan ng konsyumer at prodyuser
  • Natalakay rin po natin ang kaugnayan ng demand at supply at kung paapaano ito humahantong sa tinatawag nating equilibrium.
  • Ang produksyon ay binubuo ng dalawang mahahalagang karakter- ang konyumer at ang prodyuser. Ang prodyuser ang syang nagbebenta ng produkto at ang konsyumer naman ang syang bumibili.
  • Mahusay! Kung ang market equilibrium ay ang punto kung saan ang quantity demanded at quantity supplied ay magkapareho. Paano naman kapag mag mataas ang supply? paano kung mas mataas ang demand at kulang ang supply? Ano ang mga konseptong ito?
  • Ma`am, kung ang supply po ay mas mataas ang dami ng produkto kumpara sa demand ay maaring magkaroon ng tinatawag nating surplus at kapag naman ang demand ay mas mataas at ang supply ay nagkulang magkakaroon ng tinatawag na shortage?
  • Tama! At malaki ang gampanin ng presyo sa relasyon ng demand at supply. Ang presyo rin ay isa sa mahalagang bagay na maaaring makaapekto sa pagkakaroon ng tinatawag nating surplus at shortage Ito nga ay tinatawag na invisible hand ayon kay Adam Smith. At upang magkaroon ng solusyon dito ang pamahalan ay nagtatakda ng presyo sa pamilihan sa pamamagitan ng price ceiling at price floor?
  • Ang price ceiling ay itinatakda ng pamahalaan ang pinakamataas na presyong maaaring ibenta ang produkto at ang ang price floor naman ay ang pinakamababang presyong maaaring ibenta ang isang produkto.
Over 30 Million Storyboards Created