jbkhbb
Updated: 2/15/2021
jbkhbb

Storyboard Text

 • Isaac, bakit mo iyon ginawa?
 • Ngayon din ay babalik tayo sa tindahan upang manghingi ka ng paumanhin kay Rulfo.
 • Mahirap man tayo ay patuloy pa rin tayo maging tapat sa prinsipyo.
 • Ipinalaki kita ng maayos at tapat sa Panginoon.
 • Inay, patawarin niyo po ako.
 • Nako po!
 • Hala! Nagpunta ako sa banko kanina para tignan kung binayaran ako ng customer ko, ngunit nilinlang niya ako!
 • Adam, magkano ba iyon? Sa totoo lang, nagpunta ako dito upang bayaran ang kabutihang ginawa niyo sa akin. Ipinakain niyo ako nung ako'y walang wala..
 • Nakita mo ba ang mga pangyayari anak? Lahat ng iyong ginagawa ay bumabalik sa ating pamilya.
 • Patawarin niya po ako sa aking kasalanang ginawa.
 • Pinapatawad kita katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan.
 • Matthew 7:12“Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka't ito ang sa kautusan at ang mga propeta.”