Alamat ng Mangga

Alamat ng Mangga

Storyboard Text

  • ANG ALAMAT NG MANGGA
  • Kaisa-isang anak nina Aling Maria at Mang Juan si Ben. Mabait at matulungin si Ben. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait din naman.
  • Isang araw, isang matandang pulubi ang kinaawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay, ipinagluto at pinakain.
  • Makaraan ang ilang panahon, nagkasakit si Ben. Lumubha ito at namatay pagkatapos. Ganoon na lamang ang iyak ng mag-asawa. Kinabukasan, habang nakaburol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben, Ibinaon ng diwata ang puso sa isang bundok.
  • Ito ay naging punongkahoy na may bungang hugis-puso. Marami ang nakikinabang ngayon sa bungang ito.
  • kapupulutan ng aral:Magkaroon ng butihing puso at tunggan ang mga nangagailangan sa kahit na anong paraan o abot ng iyong makakaya
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family