Unknown Story

Unknown Story
More Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!
Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • May taong mayaman na may isang katiwala. May nakarating sa kaniyang balita na ginagamit niya ang kaniyang ari-arian pati kayamanan upang ilustay. Dahil dito, ipinatawag niya ang kaniyang katiwala upang kausapin at tanggaling sa pagiging kanyang katiwala
 • Ano iyong mga kumakalat na chismis tungkol sayo? Nilulustay mo raw ang aking mga ari-arian! Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa kasi tatanggalin na kita sa puwesto mo
 • Ano ang gagawin ko? Hindi ko kasi kayang magbungkal ng lupa at ayaw ko ring maglimos. Ay, alam ko na ang gagawin ko!
 • Magkano ang utang niyo sa aking amo?
 • Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! umupo kayo at palitan nyo ang nakasulat, gawin mong limampung tapayang langis at ikaw rin! Gawin mong walompu't kabang trigo.
 • Isandaang tapayang langis po!
 • Isandaang kabang Trigo po!
 • Nagsalita ulit si Hesus sa kanyang mga alagad at nagpatuloy sa kanyang mga pagtuturo at kuwento. Ang kuwentong ito ay kilala sa tawag na "Ang Tusong Katiwala"
 • wow ang talino mo! Kaya naman pala idolo kita. Ako ay namamangha kasi napakatalino mo sa pagsigurado ng iyong kahihinatnan sa pamamagitan ng pagbawas ng utang ng mga may utang sa akin
 • Dahil sa pagsira ng katiwala sa tiwala nya ng kanyang amo, ito ay naging dahilan para siya ay tanggalin bilang isang katiwala. Napaisip naman ang katiwala sa kaniyang gagawin.
 • Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan
 • Ang mapagkakatiwalaansa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay at ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay
 • Pinatawag niya ang mga taong may utang sa kaniyang amo upang bawasan ang mga ito nang sa gayon ay masiguro niyang may tatanggap sa kanya dahil sa utang na loob na kaniyang ibinigay sa mga taong may utang sa kaniyang amo.
 • Walang aliping maaaring maglingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan
 • Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos
 • Dahil sa mga sinabi ni Hesus, Kinutya ng mga nakikinig si Hesus sapagkat sila'y sakim sa salapi
 • Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinakita niya. Sapagkat ang mga makamundo ay mas magaling makahanap ng paraan kaysa sa mga maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay sa ating mundo.
 • Nagpatuloy si Hesus sa pagsasalita.
 • Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?
 • At doon nagtapos ang kaniyang pagtuturo sa mga Pariseo.
Over 30 Million Storyboards Created
Storyboard That Family